בשבת האחרונה (10 בספטבר) החלה הקרנה של סרטים באולם המופעים מטה אשר-כברי. במהלך השבת הוקרנו שלושה סרטים, כולל סרט מדובב לילדים ("סמוראי על ארבע") בשעות הצהריים המוקדמות, בעלות של 20 שקל בלבד.

הקרנת הסרטים תימשך במהלך ספטמבר וחודשי החורף. להלן הסרטים הבאים שיוקרנו באותם בכברי (כולל מחווה למלכה אליזבת, שמתה בסוף השבוע בשיבה טובה). מוזמנים.

סרטים בכברי ספטמבר