בתחילת חודש יוני הציגו משרדי החינוך והביטחון לראש המועצה משה דוידוביץ את נתוני הגיוס של מחזורי הגיוס 2019 ו-2020 (ילידי השנים 2001 ו-2001). הנתונים מציבים את מטה אשר כאחת הרשויות המובילות בישראל בכל הנוגע לשיעור המתגייסים ולמחויבותם לשירות משמעותי בצה"ל.

שיעור הגיוס במטה אשר עומד על כ-92% אצל בנים ועל כ-86.5% אצל בנות. נתונים אלה הם גבוהים משמעותית בהשוואה לממוצע הארצי. גם בגיוס משמעותי (תפקידים הדורשים הסמכה ולמידה) וגיוס קרבי, מטה אשר נמצאת במיקום גבוה. בקרב הבנים – כ-92% מבצעים שירות משמעותי וכ-63% התגייסו ליחידות לוחמה. בקרב הבנות, יותר מ-95% בחרו בגיוס משמעותי ומתוכן כ-15.5% התגייסו לתפקידי לוחמה. גם מיצוי מסלולי הפיקוד ושירות הקבע בקרב צעירי המועצה נמצא בעלייה – כ-12.5% מהבנים וכ-10% מהבנות נמצאים במסלולי קצונה. את הערכיות של בני ובנות הנוער ממטה אשר ניתן למצוא עוד טרם הגיוס, עם ממוצע של 15% יוצאים ויוצאות למסגרות של שנת שירות ומכינות.

גם בקרב תושבי המועצה הבדואים ניכרת עלייה בשיעור המתגייסים. לאחר שנים עם אחוזי גיוס אפסיים לצה"ל, במחזור הגיוס האחרון התגייסו לשירות ביטחוני שמונה צעירים מהיישוב ערב אל-ערמשה.