מצורף הקישור לחוברת הדיגיטלית של עמותת הוותיק לשנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר ראשון):

לעיון בחוברת הדיגיטלית