כמשנה זהירות בהמשך להנחיות משרד הבריאות, החליט ראש המועצה בתיאום עם עמותת הוותיק, על ביטול כלל הפעילויות המועצתיות לגיל השלישי עד לקבלת הודעה אחרת. (למעט פעילות נוה אשר שממשיכה כרגיל).

הנהלת המועצה קוראת וממליצה לוותיקים ותושבים בעלי מחלות רקע שונות, הנמצאים בסיכון גבוה, להימנע מהגעה למקומות הומים ומהתקהלויות למען שמירה על בריאותכם.