תוכנית עבודה שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות – לשנת העבודה 2019

תיקון 15 לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות ונועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופיים ציבוריים.

התיקון מגדיר מיהו עובד עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעלות הנדרשות להשגת יעד זה.  

מועצה אזורית מטה אשר רואה חשיבות רבה בשילוב עובדים עם מוגבלות בין עובדיה, מתוך אמונה ביכולתם לבצע את משימות העבודה ושמה לה כיעד לעשות את הדרוש על מנת להשיג יעד זה.

מצ"ב תוכנית העבודה השנתית, אשר מטרתה להוביל לעמידה מלאה ביעד בין מועסקי המועצה ולשמירה על עמידה המלאה ביעד בין מועסקי אשרן.

פרטיים מנהלים:

שם הארגון:

1. מועצה אזורית מטה אשר

2. אשרן - אגודה לקידום רווחת תושבי מטה אשר

 

מידת העמידה ביעד :

מטה אשר: בינונית.

אשרן: עמידה מלאה.

מספר העובדים עם מוגבלות משמעותית במטה אשר הנדרש לעמידה מלאה ביעד במטה אשר (5% מכלל העובדים) – 20 עובדים

מספר משוער של עובדים עם מוגבלות משמעותית במטה אשר שיש לגייס כדי לעמוד ביעד – 3 עובדים. 

פרטי ממונה תעסוקת עובדים עם מוגבלות בארגון (מטה אשר ואשרן) : 

הילה קדמי-שרוני, מנהלת מחלקת משאבי אנוש, ממונה על תעסוקת עובדים עם מוגבלות.

מייל : hila@matteasher.org.il, טלפון 04-9879405.

 

סיכום פעילות לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות בשנה החולפת – 2018:

 

תחום

יעד

הכשרת הממונה בקורס ייעודי לנושא

3/2018

מינוי ממונה תעסוקת עובדים עם מוגבלות 

4/2018

עדכון כלל העובדים על מינוי ממונה לנושא

4/2018

מיסוד קשר עם מרכז התמיכה למעסיקים  - הגב' ענת לאור

4/2018

 

 

תוכנית עבודה שנתית לשנת 2019 –

 

תחום

יעד

בחינת הנגשת המועצה לצרכי עובדים עם מוגבלות בשיתוף ממונת נגישות 

1/2019

תאום פעילות המועצה בתחום העסקת עובדים עם מוגבלות – מש"א/ המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז מעברים

3/2019

מתן מענה לעובדים עם מוגבלות ומיפוי עובדים עם מוגבלות – בעת קליטה לעבודה  

3/2019

בחינת המשרות במועצה לאיתור משרות ייעודיות לאנשים עם מוגבלות

שוטף לאורך השנה