הודעה על סיום עונת הרחצה  בחופי מטה אשר 2019 

עונת הרחצה המוכרזת 2019 מסתיימת בכ"ט בתשרי תש"ף, יום שני 28/10/2019. תחנות ההצלה בחופי הרחצה המוכרזים במטה אשר יסגרו החל מתאריך זה.

אנו פונים לכל תושבי האזור: אין להיכנס לים, היות שאין שרותי הצלנה בחופי הרחצה המוכרזים ושאינם מוכרזים.

בברכה,

גלי רז

תיירות חברה כלכלית, מטה אשר