שלום רב,

לאור פגישת עבודה מוצלחת שהתקיימה אתמול (12.6.19) עם מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ וגורמים בכירים נוספים, אני מוצא לנכון לעדכנכם בהחלטות והסיכומים שעלו ממנה.

כבישי רוחב 89, 859:

תוואי כביש 89 החדש מצומת כברי לצפון נהריה נמצא בשלבי עבודה מתקדמים, לכביש 859 החדש נבחר קבלן והעבודה צפויה לצאת לדרך בימים אלה, צפי לסיום הכביש- הרבעון השלישי של שנת 2021.

 

שדרוג כביש 4 :

המנכ"ל נתן הנחיה ברורה לקדם את החלופה המזרחית הנצמדת לתוואי כביש 6 העתידי (תואם חלופה 8), וזאת בכדי לחסוך שני כבישים מקבילים אשר יחצו את שדות עין המפרץ וכפר מסריק בעוד כמה שנים. המנכ"ל אינו תומך בשדרוג כביש 4 בתוואי הנוכחי ובחלופות אחרות בתוואי זה.

 

צומת גשר הזיו :

שדרוג הצומת יהיה במעגל תנועה. אושר תקציב לפרויקט בהיקף של ע"ס 16 מיליון שקל.

אישורי התכנון בשלבים הסופיים והכניסה לביצוע מתואמת לרבעון ראשון 2020.

 

רמזור בכניסה לקיבוץ עברון על כביש 4 :

התכנון נמצא בשלבים הסופיים של אישור הרמזור והתכנון התואם לו .

 

כביש 70 במקטע שיח דנון ונתיב השיירה:

המנכ"ל רואה בקידום הסדרה בטיחותית של מקטע זה הכרחי וחשוב.

לפיכך ניתנה הנחיה לקדם תכנון סטטוטורי ותנועתי לשיפורי בטיחות לכל המקטע.

הנחיה זו באה גם על רקע נרחב יותר בראיה נכונה ועתידית של התוויית התנועה מכביש 89 דרך 70

אל כביש 859 כנקז ראשי לגליל המערבי.

יש לציין כי מקטע זה הוכר כבר כמוקד סיכון בטיחותי על ידי משרד התחבורה.

 

פסי הרעדה בכביש כליל-ג'ת יאנוח:

המנכ"ל נתן הנחיה לבחון במהלך שנת התקציב הקרובה אפשרות להפרדה קשיחה במקטע הרלוונטי במקום פסי ההרעדה . נכון לנקודת זמן זו לא ישונה הדבר עד לבחינה של מנהל המרחב .         

 

אנו נמשיך לעסוק במגוון נושאי התחבורה, הבטיחות והעומס בכבישים מול גורמי המקצוע בכדי לשפר ולהגן על איכות החיים של כולנו.

                                                                                           

                                                                                                                        ב ב ר כ ה,

                                                                                                                        משה דוידוביץ, ראש המועצה