רוצים להשפיע על עתיד השטחים הפתוחים בגליל המערבי? בימים אלה נכתבת תוכנית אב לשטחים הפתוחים בחבל אשר (מטה אשר ומזרעה). במסגרת הליך שיתוף הציבור, מצורף מסמך המתאר את מצב השטחים הפתוחים באזורנו כיום וכן שאלון ובו מוזמנים התושבים להביע את דעתם לגבי סוגיות סביבתיות הנוגעות לתוכנית האב. השתתפותכם בשאלון חשובה לצורך גיבוש התוכנית.  

 

לעיון בסקר מצב קיים בנושא השטחים הפתוחים בחבל אשר

למילוי שאלון בנושא השטחים הפתוחים בחבל אשר