להלן אירועים וסדנאות שמתקיימים במסגרת מרכז מעברים בתקופה הקרובה: 

5

11

מכרז חוף שבי ציון.docx

open - modaa

מכללה