ההנחיות לאפשרות להגשת בקשה לתמיכת המועצה לשנת 2023 יתפרסמו מיד לאחר אישור תקציב המועצה לשנת 2023.

המועד הצפוי לפרסום: סוף חודש נובמבר 2022.