דלג לתוכן העמוד

הארכה- מזכיר/ה לביה"ס נטעים

להגשת מועמדות למכרז יש לגלול לתחתית המסך ולמלא את הטופס המקוון:

נטעים הארכה אוק 2020.pdf

להגשת מועמדות נא למלא את הטופס הבא:

שלב א' - מילוי פרטים אישיים

שלב ב' - צירוף מסמכים

* חובה לצרף את כל המסמכים הדרושים לאותה המשרה. ניתן להעלות קבצי PDF, WORD, PNG, JPEG

מוסמך בהנהלת חשבונות מסוג 1 או 2 לפחות ו/או השלמת קורס מנהלנים המאושר ע"י משרד החינוך

הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים ברשות המקומית או המכהנים כחברי מועצת הרשות

בהתאם לסייגים שנקבעו על ידי משרד הפנים להעסקת קרובי משפחה, נדרשת בדיקה משפטית לגבי העסקת עובד שיש לו בן/בת זוג, הורה, בן/בת,אח/ות, גיס/ה חתן/כלה, דוד/ קרובים בהתאם להגדרת קרבת משפחה המפורטת לעיל. קרובי משפחה מוגדרים על ידי משרד הפנים כקרובים הבאים : דודה, בן/בת אח, בן/בת אחות, חותן/חותנת, נכד/ה לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם צאצאים ובני זוג של הצאצאים. במידה ויש לך קרובי משפחה העובדים ברשות, הנך מתבקש לפרט את קרובי משפחתך המצוינים לעיל המועסקים ברשות.

במידה ואין לך קרבת משפחה ברשות/אשרן נא לסמן:
Browser not supported

בדיקה ואישור הנתונים לפני שליחה

אני מאשר שכל הפרטים המופיעים בטופס זה נכונים * שדה חובה
נא לוודא שכל הפרטים שהזנת בטופס זה נכונים.