כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
הודעה על כוונת המועצה להתקשר עם חברת ytek להפעלת תוכנית מח"ר (מתמטיקה חלל ורוטבוטיקה ) - ספק יחיד פומבי 07/07/2019 31/08/2019

עבור לארכיון המכרזים