המחלקה מקדמת את נושא הפסולת והמיחזור במועצה, וכל הזמן שוקדת על פתרונות חדשים וסביבתיים לנושא הפסולת. מטרת הפעילות היא לצמצם את כמויות הפסולת המועברות להטמנה והגדלת אחוזי המיחזור.

במסגרת הפעילות המועצה החלה לפני כעשור במהלך של הפרדה במקור, שבמסגרתו נרכשו כלי אצירה ומשאיות חדשות, ונבנו מרכזי הפרדת פסולת ביישובים, אשר שולטו ומוספרו, כמו כן חולקו כלי אצירה אישיים לפסולת האורגנית נאספת בבתים, ובוצעו כנסי הסברה ומעבר מבית לבית להסבר על המהלך.

כיום, במועצה מגוון אפשרויות להפרדת פסולת כאשר המפתח לפריסת התשתיות היה לייצר נגישות לתושבים מבלי לגרום לעומס ברחובות ובמרכזי המיחזור.
במרכזי הפרדת הפסולת הוצבו פחים חומים להפרדת הפסולת האורגנית ומגוון כלי אצירה לסוגים שונים של חומרים. בכל מרכז הפרדת פסולת קיימים פחים חומים וירוקים ובמרכזים הגדולים נמצאים שאר כלי האצירה. כגון: מיכלים לאיסוף נייר, אריזות מתכת, אריזות זכוכית וכן קרטוניות ומיחזוריות במרכזים ראשיים.

 
חלוקת הפחים למיחזור

במרכזי המיחזור מצויים פחים שונים על פי צבעים:

  • חום - פסולת אורגנית בשקית סגורה היטב
  • אפור - אריזות מתכת
  • סגול – אריזות זכוכית
  • כחול - נייר וקרטון ביתי
  • קרטוניה- קרטונים
  • מיחזורית- בקבוקים
  • בגדים- למתקנים המיועדים לכך
  • פסולת אלקטרונית- למתקנים המיועדים לכך (פירוט בנוהל פסולת אלקטרונית באתר)
  • ירוק - כל מה שלא ניתן למיחזור

הקפדה על השלכת כל פסולת לפח המיועד לה תסייע בהפרדה, בהגדלת אחוזי המיחזור , הפחתת  ההטמנה וגם בשמירה על מרכזי הפרדת הפסולת נקיים ומזמינים.
פסולת המושלכת שלא עפ"י ההוראות (למשל קרטון אשר לא מושלך לקרטוניה) גורם לגלישת פסולת ולתלונות ואי נעימות מיותרים.
 

נתוני מיחזור

כיום מטה אשר ממחזרת יותר כ-26% מכלל הפסולת שלה.
 

טיפול בפסולת אלקטרונית במטה אשר

 

קומפוסטרים למחזור

מחלקת איכות הסביבה וקיימות מציעה לתושבי המועצה לרכוש קומפוסטר בעלות מסובסדת של 100 שקל.

להלן מידע על הקומפוסטר:

נפח: 325 ליטר

אורך: 700 ס"מ

רוחב: 325 ס"מ

גובה: 820 ס"מ

משקל 15 ק"ג

קומפוסטר