שם פרטי ושם משפחה תפקיד
תומר גלעד - יו"ר גזבר המועצה
אמנון ויזל מנהל מחלקת רכש - מרכז הוועדה
דן תנחומא מנכ"ל המועצה
נציג מחלקה רלוונטית