המחלקה לרישוי עסקים, אחראית על קידום תהליכי רישוי בכל העסקים החייבים ברישיון עסק, בהתאם לחוק רישוי עסקים

המועצה האזורית מטה אשר מעודדת פתיחתם של עסקים בתחומה, וזאת לצורך קיומם של חיי מסחר פוריים וערניים, ומתוך מטרה לסייע לפרנסתם של תושבי המועצה ולהגדיל את מגוון השירותים והמוצרים הנגישים להם בתחומי המועצה בהתייחס ובהתחשב בין היתר בעובדה שחלק נכבד מיישוביה הינם ישוב קו עימות וישובים צמודי גדר גבול לבנון.

במקביל, המועצה רואה לנגד עיניה את האינטרס הציבורי שברווחתם של תושבי המועצה, המבקשים לחיות בסביבה כפרית, שקטה ושלווה, נקייה, בריאה ובטוחה, בה נשמר הסדר הציבורי. 

בשיקולי המועצה בהענקת רישיון עסק יינתן משקל נכבד לשמירה על אורח חייהם ואיכות חייהם של התושבים בישובי המועצה.

ככלל, המועצה האזורית מטה אשר  תפעל להסדרת הרישוי לכלל העסקים בתחומה וכן למניעת הפעלת עסקים אשר אינם עומדים בדרישות החוק.

במטה אשר כ- 1000  עסקים. אנו אחראים לאפשר את פעילותם על פי חוק הרישוי, תוך שמירה על איכות הסביבה ושלום הציבור.