תחומי אחריות - המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה האזורית מטה אשר- בהתאם למדיניות המועצה, משרד העבודה והרווחה ועל פי חוקי המדינה- ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה.
עובדי המחלקה מסייעים לכל הפונים בייעוץ, טיפול הכוונה ותיווך בתחומי הפרט, הזוג המשפחה והקהילה. אוכלוסיית היעד כוללת את כל מעגלי החיים מלידה ועד זקנה, ביישובי המועצה.
כל תושבי מטה אשר זכאים להסתייע בשרותי האגף, הפועל לזיהוי צרכים ייחודיים של אוכלוסיות יעד שונות , ונותן להם מענה במסגרת חובותיו והמשאבים העומדים לרשותו.


עובדי המחלקה מתכננים ומקימים שרותי חברה ורווחה על פי צרכי הקהילה, מפעילים שירותי טיפול וסיוע חומרי למטרות מניעה ושיקום, ומגנים על אוכלוסיות בסיכון על פי הוראות החוק.
הסיוע מוגש בפועל על פי כללי נזקקות וזכאות, הנקבעים בתקנות משרד העבודה והרווחה ועל פי משאבי התקציב כוח האדם העומדים לרשות המחלקה.

 

טיפול בפרטים ומשפחות

 1. טיפול בפרטים ומשפחות הזקוקים לסיוע בשל נסיבות חיים שונות כגון: אבטלה וירידה בהכנסות, קשיים הנובעים משינוי מצב משפחתי , מחלות נכויות ועוד. הסיוע ניתן ברמות אינטנסיביות שונות ובאופנים שונים: ייעוץ טלפוני, מפגש חד פעמי, מפגשים שבועיים לפרקי זמן שונים, לווי ותווך בנושא מיצוי זכויות מול גורמים שונים כמו בטוח לאומי, משרדי הבריאות והשיכון ועוד. המפגשים עשויים להתקיים במשרד, בביקור בית או על פי הצורך במיקום אחר.
  פעמים רבות נדרשת עבודה מערכתית עם גורמים שונים המעורבים בחיי הפרט והמשפחה, העו"ס מהווה בדרך כלל "מנהל התיק" האמור לרכז ולהוביל את תוכנית הטיפול.
 2. טיפול ולווי פרטים , זוגות ומשפחות העומדים בפני קשיים בזוגיות, מצבי פרידה וגירושין- ייעוץ בנושא זוגיות, דינמיקה במשפחה, התמודדות אישית ומשפחתית, ליווי הילדים.
  פקידות סעד לסדרי דין - בהתאם לפניית בתי המשפט, נעשית התערבות בכתיבת תסקיר והמלצות בדבר משמורת וסדרי ראיית ילדים. מדובר בתהליך ארוך הכרוך באחריות רבה , דורש זמן להתערבות אישית ומערכתית- קשר ישיר עם כל אחד מבני המשפחה, איסוף מידע ממערכות נוספות כגון חינוך ובריאות, כתיבת התסקירים ומתן עדות והמלצות לביה"מש על פי דרישה.
 3. ייזום והובלת פעילות קהילתית וקבוצתית למניעה והתמודדות במצבים השונים - קבוצת משפחות,סדנא בנושא "שיקום הסמכות במשפחה בעידן המודרני" ועוד.
 4. סיוע חומרי למשפחות הנקלעות למצבי קושי כלכלי ונדרשות לסיוע - ציוד ביתי, סיוע במימון נסיעות לטיפולים רפואיים, סיוע בעזרה ביתית ועוד. בנוסף תווך מול גורמי סיוע נוספים - קרנות סיוע , סיוע בייעוץ משפטי וכו'.

 

טיפול בילדים ונוער

 1. טיפול פרטני בילדים ונוער - הטיפול נערך בעקבות הפנייה מגורמים שונים- אישי, הורים, גורמי חינוך ובריאות. טיפולים ברמות אינטנסיביות שונות ובפרקי זמן שונים. 
 2. ייעוץ להורים לילדים ומתבגרים- הורים הזקוקים לסיוע בשיפור הקשר עם ילדיהם , או מבקשים להתייעץ בסוגיות שונות הכרוכות בילד או במתבגר.
 3. ייזום, הובלה או מעורבות בפעילות קהילתית בנושאים הקשורים לילדים ובני נוער: הובלת תכנית מערכתית בנושא מניעת התנהגויות מזיקות של בני נוער, הפעלת מועדוניות, משפחתונים, תכניות העשרה לאימהות, מעורבות בתוכניות לפיתוח מנהיגות צעירה. בניית התוכניות, פיתוח שיתופי הפעולה הנדרשים, הדרכה לצוותים המפעילים והמעורבים בפרויקטים,.
 4. פקידות הסעד לחוק הנוער- הגנה על ילדים הנפגעים מהוריהם או שהוריהם אינם יכולים או אינם מסוגלים להגן עליהם. מעורבות ברמת הפרט, המשפחה והיישוב, דווח מול ביהמ"ש והמשטרה על פי הצורך. מתן ייעוץ, הדרכה ולווי להורים הפוגעים, במקביל למיצוי הנושא החוקי.
 5. סיוע חומרי לילדים ומשפחותיהם על פי הצורך - הצטיידות, שילוב בפעילות העשרה וקייטנות, סיוע במימון טיפול שיניים לדוגמא וכו'.

 

הגיל  השלישי

 1. לווי אישי , וכן לווי לבני המשפחה - תמיכה, ייעוץ ומידע, סיוע רגשי וחומרי . תווך למיצוי זכויות מול גורמים שונים - ביטוח לאומי, משרד הבריאות וקופות החולים, ביקורי בית על פי הצורך, סידורים בקהילה (מסגרות יום, מועדון חברתי) ומחוץ לבית - בתי אבות על פי צרכי הקשיש והמשפחה.
 2. מתן מענה סיעודי - לווי למיצוי זכויות , עד מימוש הזכויות מהגורמים האחרים - לדוגמא בעזרה ביתית וטיפול אישי ברחצה וכד'. 
 3. ייזום פיתוח ומעורבות בפרויקטים קהילתיים לטובת אוכלוסיית הקשישים - מועדון חברתי, פעילות שונות. 

 

שעת חרום :

ריכוז והובלת נושא "התנהגות אוכלוסייה" בשעת חרום על פי תקנות שעת חרום. מעורבות ברמת הפרט, המשפחה , היישוב (בעלי תפקידים, ועד הנהלה, צוות חירום יישובי) . התערבות מערכתית תוך יצירת שיתופי פעולה עם מערכות נוספות בתוך המועצה ומחוץ לה - הנהלת המועצה, מחלקת הביטחון, השרות הפסיכולוגי ומערכת החינוך, המתנ"ס ועוד. מתן תמיכה, מידע וייעוץ לבעלי תפקידים (כולל בתוך המועצה) בנושא התמודדות עם מצבי לחץ ושעת חרום. 

 

עבודה קהילתית - תכניות ופרויקטים קהילתיים ופעילות התנדבות

 1. פעילות קהילתית וייזום פרויקטים קהילתיים קשורים ונלווים לכל אחד מהתחומים בהם עוסקים אנו רואים חשיבות רבה וחלק משמעותי .
  בתחומי האחריות של המח', לפתח מענים קהילתיים מותאמים לצרכים העולים מהשטח. פיתוח קהילתי, תהליכי שינוי וחיזוק ברמה הקהילתית דורשים עבודה מערכתית, תהליכית, בשיתוף פעולה עם גורמים בתוך ומחוץ למטה אשר.
 2. פיתוח וחיזוק מנהיגות מקומית- הן בקרב הנוער והן בקרב המבוגרים. עידוד ללקיחת אחריות ומעורבות בחיי הקהילה ברמות השונות
 3. גיוס משאבים - כחלק בלתי נפרד מעבודת המח' - גיוס ואיגום משאבים מגורמים שונים. 

 

פיתוח והדרכת צוות העובדים הסוציאליים:

התמקצעות והתפתחות צוות העובדים הסוציאליים - על מנת להמשיך ולתת שרות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח המיומנויות הנדרשות מהעוס"ים באופן שוטף, חיזוק בהתמודדות במצבי לחץ וחרום, חיזוק יכולת הובלת תהליכים מערכתיים בישובים.

 

שווק סל השירותים הניתן ע"י מחלקת רווחה.

חשיבות להפצת סל השירותים הניתן ע"י המח' כשרות ציבורי . יש ליידע באפשרויות הסיוע ובדרכי הפנייה.