תוכנית אב לשטחים פתוחים – חבל אשר

לאחר עבודת מטה ארוכה, הסתיימה בינואר 2022 כתיבתה של תוכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר (מטה אשר ומזרעה). מטרת הכנת תוכנית האב לתכנון וניהול השטחים הפתוחים בחבל אשר היא לאגד את התוכניות המקומיות, האזוריות והארציות החלות בתחום המועצה, ולסווג את השטחים על פי רמות רגישות וערכיות. על פי קריטריונים אלה ייקבעו מדיניות של שימור לצד פיתוח של המרחב הכפרי בחבל אשר. התוכנית מתבצעת בשיתוף פעולה עם אשכול רשויות גליל מערבי - ששתי הרשויות בחבל אשר הן חלק ממנו. במטה אשר הגורם הממונה להובלת התוכנית הוא צוות המחלקה לאיכות הסביבה של המועצה. 

עקרונות החזון של תוכנית האב לשטחים הפתוחים

תוכנית אב לשטחים פתוחים - עותק סופי, פברואר 2022

פרויקטים מתוכננים במסגרת התוכנית
 

אחת מההצעות שעלו בעת הכנת התוכנית הייתה להקים פורום לשטחים פתוחים. בעקבות זאת הוקם פורום, שבו חברים בעלי נציגי המועצה לצד בעלי תפקידים מארגונים שונים בתחום הסביבה, שמתכנס אחת לחודש. במסגרת עבודת הפורום יוצעו פרויקטים ויוזמות  לשטחים הפתוחים, יתקיימו דיונים בתוכניות בשטחים הפתוחים, מתוך שאיפה לתת המלצה לגורמי התכנון, ותבוצע למידה משותפת. כל שנותר הוא לאחל בהצלחה לפורום בשמירה על השטחים הפתוחים שלנו.

 

יעדי התוכנית
  1. יצירת תשתית ידע אודות השטחים הפתוחים בחבל אשר.
  2. מתן עדיפויות לשטחים לפיתוח.
  3. איתור אזורים לשימור.
  4. שימור ושיקום של מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי.   
  5. שמירה, טיפוח ושיקום של שטחים פתוחים ונופי מורשת.
  6. שיקום שטחים ומוקדים פגועים בשטח הפתוח.
  7. שיתוף פעולה מערכתי של הגופים הרלוונטיים במרחב.
  8. הכנת תוכניות ראשוניות/תיקי פרויקט נבחרים לשנתיים הראשונות.

להלן פירוט תוכנית האב לשטחים פתוחים לפי חלוקה גיאוגרפית:

תשריט אזור צפוני שנקבעה במסגרת התוכנית

תשריט אזור דרומי

תשריט מרחבי נחל - אזור צפוני

תשריט מרחבי נחל - אזור דרומי