• בעת בקשת רישיון עסק למבנה חקלאי.
  • קבלת אישור מווטרינר המועצה.