תחום המוגבלויות במחלקת הרווחה והשירותים החברתיים נותן מענים לתושבי המועצה המתגוררים בה ולתושבי המועצה המשולבים במסגרות חוץ ביתיות ולבני משפחתם.

קהל יעד

אוכלוסיית היעד של מנהל תחום המוגבלויות כוללת אנשים עם מוגבלות מלידה ועד זקנה, הנמצאים על רצף תפקודי נרחב ומתמודדים עם מוגבלות משמעותית המשפיעה על תפקודם בתחומי חיים מרכזיים:

 • פעוטות וילדים עם עיכוב התפתחותי
 • אנשים עם אוטיזם
 • אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
 • אנשים עם הנמכה קוגניטיבית וקשיי תפקוד
 • אנשים עם מוגבלות מוטורית
 • אנשים עם מוגבלות בראייה
 • אנשים עם מוגבלות בשמיעה
השירותים שניתנים
 • ליווי בתהליכי שיקום והשמה (שילוב במסגרות כגון; מעון, תעסוקה, דיור ועוד)
 • תיווך לנותני שירותים בקהילה
 • קשר עם גורמי ממשלה (משרד הרווחה, ביטוח לאומי קופת חולים וכו')
 • מיצוי זכויות
 • יעוץ ותמיכה למשפחות
למי פונים?
 1. פנייה ישירה לעו"ס המרחבי – לכל יישוב במועצה עובד סוציאלי מרחבי הנותן מענה גם לתחום המוגבלויות. רשימת עובדות ביישובים או בירור שם עו"ס היישוב ניתן לקבל באמצעות מזכירת מחלקת הרווחה, טל' 04-9879711.

 2.    עו"ס בת שבע מלכה – רכזת תחום מוגבלויות: טל' 04-9879720; מייל: [email protected]

 

מהם המסמכים הבסיסיים הנדרשים לפתיחת התיק?
 • ללקוח מעל גיל 18 עם מוגבלות תעודת זהות או צילום שלה (כולל הספח). לילדים עם מוגבלות עד גיל 18 יש להגיע עם תעודת הזהות של ההורים או צילום שלה (כולל ספח).
 • בגילאים 18 ומעלה, אם יש למבקש אפוטרופוס  /  תומך החלטות, יש להצטייד בצו אפוטרופסות / תומך החלטה.
 • חלק מהשירותים מותנים בהשתתפות עצמית של המבקש ובמקרים אלו יש להמציא אישורים על הכנסות ומצב עו"ש מהבנק.

מה חשוב לדעת אודות השירותים הניתנים ?

השירותים מותנים בהכרה של משרד הרווחה וניתנים בהתאם לשלושה סוגי מוגבלויות:

השירותים ניתנים בהתאם לתקציבי משרד הרווחה. ברוב השירותים קיימת השתתפות עצמית, שנקבעת על פי מבחן הכנסות, בהתאם לתקנות הנקבעות ע"י משרד הרווחה.

עמותות וארגונים פרטיים המעניקים את השירותים השונים, עובדים בשיתוף פעולה עם אגף קהילה ורווחה ובפיקוח משרד הרווחה וניתנים ברחבי המועצה ומחוצה לה.