29/10/2020

 

הנידון: שימוש במפוחים באיזור מגורים

לאור פניות ושאלות בנושא מפוחים להלן לשון החוק:

הנחיות תקנות למניעת מפגעים 1992 המבוססות על החוק למניעת מפגעים 1961 עם התיקון משנת 2011 הנוגע לאיסור הפעלת מפוחי עלים באזורי מגורים:
ציוד גינון ומפוחי עלים
תיקון התשע"א:
13 א. (א) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל ציוד גינון הגורם לרעש באזור מגורים בשעות 19:00 ל–7:00 למחרת, בשעות 17:00 ועד 9:00 למחרת בערבי ימי מנוחה, ובשעות 14:00 ל– 16:00 בימי מנוחה.
ב) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מפוח עלים הגורם לרעש באזור מגורים.
ג) לעניין תקנה זו, "מפוח עלים" - מכשיר ממונע המשמש לאיסוף עלים, לניקוי רחובות, חצרות וכיוצא באלה, באמצעות נשיפה של אוויר.

לאור הכתוב קיים איסור מוחלט לשימוש במפוחי עלים באזורי מגורים.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למחלקת איכות הסביבה וקיימות בטלפון: 049879658.