יוסי אטיאס מתפקד כשוטר הקהילתי של המועצה. פעילות השיטור הקהילתי במטה אשר מתמקדת בהתמודדות עם בני נוער, במטרה להוות גורם אכיפה, הרתעה, הסברה וחינוך לשם מניעת התגברות תופעות עברייניות, או למניעת הידרדרות לעבריינות.

השוטר הקהילתי מקשר בין קציני הנוער של תחנות המשטרה, אשר קיבלו הכשרה מיוחדת לטפל בעבריינות נוער. כמו כן, הוא מהווה גורם קבוע בנוף בתי הספר, לשם ארגון פעילות משותפת של מוסדות החינוך עם המשטרה, ומהווה "אוזן קשבת" לנוער, הורים ולסגל בית הספר.

בנוסף, השוטר הקהילתי מעניק שירות של קבלת תלונות מאזרחי המועצה. הוא מקצר ומייעל את השירות המשטרתי לאזרחי המועצה בכל מקרה שבו אזרח מעוניין להעביר נושא מסוים לטיפול המשטרה.