קול קורא – יצירה מקומית מטה אשר‏ 2022

מועצה אזורית מטה אשר מכריזה על הענקת פרס הוקרה
ליוצרים ויוצרות בתחום הספרות היפה או ספרות העיון לשנת 2022

הפרס יינתן ליוצרים בתחום הספרות במטה אשר בדגש על יצירה מקומית, במטרה לטפח ולחזק את הזהות המקומית והשייכות של התושבים לקהילה.

הפרס, בגובה 4,500 ₪, יינתן לכל כותב שייבחר על ידי צוות היגוי מטעם המועצה, ומיועד לארבעה כותבים, לכל היותר, תושבי מטה אשר.

כותבים, סופרים ומשוררים מוזמנים להגיש את מועמדותם בהתאם לתקנון. הפנייה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומיועדת לכל המגדרים.

תקנון יצירה מקומית

 1. הפרס יינתן ליוצר בתחומים ספרות יפה וספרות עיון, בדגש על יצירה מקומית הקשורה למטה אשר כמרחב תרבותי, גיאוגרפי, היסטורי, חברתי ועוד.
 2. תושב מטה אשר בשלוש השנים האחרונות רשאי להגיש בקשה למועמדות לקבלת הפרס.
 3. היצירה הספרותית המוגשת תהיה יצירה שיצאה לאור בדפוס בשלוש השנים האחרונות.
 4. היצירה הספרותית תיבחן על פי איכותה ועמידתה בסטנדרטים של הקטגוריות השונות: ספרי עיון, סיפורת, שירה, ספרות ילדים ועוד.
 5. המועצה האזורית מטה אשר תמנה צוות היגוי לניהול תהליך מתן הפרס. הצוות יהיה מורכב ממנהלת הספריה האזורית, מנהלת מחלקת חינוך, ועוד 2-3 מתנדבים מתחומי הספרות והחינוך תושבי מטה אשר.
 6. יש להגיש את הבקשות לספריה האזורית עד לתאריך 22.9.22.
 7. הבקשה תכיל טופס פרטים אישיים והנמקה אישית של המבקש, בדגש על הקשר של היצירה למטה אשר. רצוי לצרף המלצת מומחה בתחום היצירה. את הטופס ניתן להוריד באתר המועצה ובדף הספריה האזורית מטה אשר. יש לצרף לטופס 3 עותקים של הספר, שיימסרו לספריה האזורית.
 8. על מגיש היצירה לוודא שהתקבלה בספריה האזורית, ושהתקבל אישור במייל על קבלת היצירה והטופס.
 9. צוות ההיגוי רשאי לבחור את הזוכים על פי שיקול דעתו. החלטת צוות ההיגוי הינה סופית ולא תתאפשר הגשת ערעור.
 10. הפרס יוענק במעמד קהילתי-מועצתי.
 11. המחבר הזוכה יציג את יצירתו במפגש לקהל בתיאום עם צוות ההיגוי, ללא תמורה נוספת. 

 

בברכה,

אייל רייז

סגן ראש המועצה