שנה קובץ הערות
2023 קובץ מוצע לאישור המליאה  
2022 צו מסים מאושר לשנת 2022  
2022 פירוט תשלומי הארנונה שאושרו על ידי מליאת המועצה   
2021 פירוט הטלת ארנונה מוצעת מוצע
2021 הטלת ארנונה מוצעת לקראת דיון במליאת המועצה    לדיון במליאה
2020 צו מיסים מאושר 2020- ועד מקומי למגורים   
2020 צו מיסים מאושר 2020 - תעריפים  
2020 צו מיסים מאושר 2020 - מלל   
2019 צו מיסים מאושר 2019- ועד מקומי למגורים  
2019 צו מיסים מאושר 2019 - תעריפים  
2019 צו מיסים מאושר 2019 - מלל  
2018 צו מסים מאושר 2018  
2018 צו מסים מאושר 2018 - ועד מקומי למגורים  
2017 צו ארנונה כללית לשנת 2017  
2017 צו מסים מאושר 2017  
2017 ארנונות ועד מקומי למגורים לשנת 2017  
2016 צו ארנונה כללי לשנת 2016  
2016 צו מיסים לשנת 2016  
2016 ארנונות ועד מקומי למגורים לשנת 2016  
2015 צו ארנונה כללי לשנת 2015  
2015 צו מיסים לשנת 2015 - חלק א'  
2015 צו מיסים לשנת 2015 - חלק ב'  
2014 צו ארנונה כללי לשנת 2014  
2014 צו מיסים לשנת 2014 - חלק א'  
2014 צו מיסים לשנת 2014 - חלק ב'  
2013 צו ארנונה כללי לשנת 2013 - חלק א'  
2013 צו ארנונה כללי לשנת 2013 - חלק ב'  
2013 צו מיסים לשנת 2013  
2012 צו ארנונה כללי לשנת 2012  
2012 צו מיסים לשנת 2012 - חלק א'  
2012 צו מיסים לשנת 2012 - חלק ב'  
2012 צו מיסים לשנת 2012 - חלק ג'  
2011 צו ארנונה כללי לשנת 2011  
2011 צו מיסים לשנת 2011 - חלק א'  
2011 צו מיסים לשנת 2011 - חלק ב'  

 

הנחות לבעלי חובות ארנונה

הודעה משנת 2017: משרד הפנים אישר למועצה להעניק הנחה של עד 50% לבעלי חובות ארנונה למגורים ולעסקים
לפרטים המלאים על מבצע גביית הארנונה במועצה