צח"י - צוות חירום יישובי, הוא צוות מתנדבים תושבי היישוב, שעברו הכשרה מקצועית בסיסיתבמטרה לשמש צוות התערבות וסיוע יישובי במצבי משבר וחירום. הצוות נועד לספק ליחידים, למשפחות ולקהילה בשלבי האירוע מידע וסיוע פיזי, רפואי נפשי וחברתי.

צוותי צח"י מקיימים מידי פעם תרגולים, בהם הם מתבקשים להגיב על תרחישים שונים שמציגים להם אנשי מחלקת הביטחון.

 

תפקידי צח"י באירוע משברי או באירוע חירום

 • הפעלת מוקד חירום יישובי וסיוע למזכיר הישוב ולרבש"צ (רכז ביטחון שוטף צבאי) בניהול האירוע.
 • מיפוי וזיהוי סוגי אוכלוסיה נזקקת וצרכים ייחודיים.
 • תיאום פעילות להגשת סיוע רפואי, פיסי ולוגיסטי ראשוניים לנפגעים ולנזקקים.
 • ניהול מערך הודעות, הסברה, מידע לציבור ודוברות בשלבי האירוע.
 • ארגון וביצוע התערבויות פסיכו חברתיות (סיוע וטיפול) ליחידים ולמשפחות שנפגעו.
 • תיאום ושיתוף פעולה עם גורמים בישוב וגורמי חוץ.
 • הפעלת תוכניות תרבת וחברה וחיזוק החוסן הקהילתי.


מבנה צח"י

 • ראש צח"י
 • סגן ראש צח"י
 • ביטחון - רווחה, פרט, משפחה, קהילה; רפואה - מידע לציבור, הסברה ודוברות; לוגיסטיקה - תרבות וחינוך

 

עקרונות בסיסיים להתערבות צח"י לאחר אירוע חירום

 • מיפוי אוכלוסיה במעגלי הפגיעות: בדיקה והערכת מצב לגבי יחידים, משפחות או קבוצות שנפגעו באירוע או בעלי פוטנציאל להיפגעות, בדיקת צורכיהם והפעלת גורמי תמיכה.
 • פעילות לוגיסטית: אספקת מוצרים ושירותים בסיסיים כמו מזון, שתייה, הסעות, ביגוד, קווי טלפון שמרטף וכיוצא בזה. 
 • מידע: אספקת מידע אמין, מבוקר, מהימן ובזמן המתאים ממקור מוסמך - והזמת שמועות. חשוב שהמידע יציג במהימנות את מה שאירע, אך יתמקד בעיקר בדרכי פעולה והתמודדות נדרשים. בנוסף, המידע צריך לכוון את הנפגעים לגורמים/ כתובות העשויים לספק צרכים ספציפיים ולפתור בעיות שהתעוררו.
 • תמיכה רגשית: התעניינות כנה, הפגנת דאגה ואכפתיות (אמפתיה), מתן לגיטימציה לביטוי רגשות ומתן הרגשה כי את/ה כיחיד והמשפחה כולה לא לבד.
 • פעילות: פעילות עשויה להפחית את תחושת חוסר האונים והחרדה באמצעות העברת תחושות שליטה במצב (ולו גם חלקית). לכן חשוב שצח"י או הגורמים המלווים את המשפחה ישתמשו ב"עיקרון ההפעלה" לצורך עידוד היחיד והמשפחה לתכנן את צעדיהם ולהתחיל בהדרגה בביצוע וטיפול בפעילויות הנדרשות, על מנת לחזור במהרה לחיי שגרה.
 • רציפות תפקודית: הדגשת העובדה שהמשבר הינו זמני וכי על ידי חשיבה ופעילות נכונים ניתן וצריך לחזור למצב שהיה לפני המשבר. לצורך זאת יש לסייע לנפגע או למשפחה לחפש דרכים לגישור והתמודדות עם המשבר.
 • סולידריות: במצבי משבר יש נטייה אנושית חזקה לסייע לנפגעים, להתנדב פיזית ולהעמיד לרשותם אמצעים (כמו:מזון, הסעות, סידורי לינה וכיוצא בזה).
 • שלבים: את הפעילות יש לבצע בשלב ההתרעה/ אזעקה, בשלב המיידי ובשלב התגובה המשלימה עד לסיום האירוע. בשלב השיקום, יעביר צח"י בהדרגה את מרכז הכובד של הטיפול בבעיות שנוצרו לידי רשויות חיצוניות מטעם המועצה - זאת, במקרה והפגיעה הינה חמורה ומחייבת טיפול מקצועי חיצוני ממושך. בשלב השיקום ימשיך הצוות מידי פעם להתעניין בתהליך השיקום ולסייע במידת האפשר.