מצילה' היתה במקור תכנית שגובשה במועצה הציבורית לצמצום האלימות בישראל. בבסיס החזון שלה עומדת השאיפה ליצור אקלים יישובי המקדם ערכים של כבוד הדדי, סבלנות, סובלנות והידברות ואקלים המעודד שמירה על החוק ועל זכויות האדם ומוקיע התנהגות עבריינית ואלימות מכל סוג שהוא. היעוד של מצילה הוא חיזוק תחושת הביטחון האישי, באמצעות פעולות מניעה מערכתיות, בשילוב עם חיזוק הקהילה והעצמתה. 

במשרד לבטחון פנים מציינים נושאים רבים שמצילה עוסקת בהם ובהם בין היתר: הדרכה להורים, מניעת אלימות בקהילה, מניעת אלימות שמקורה ברשת האינטרנט, מניעת אלימות באמצעות ספורט, מודל גישור, מודל בית מוגן ועוד.

בישיבה הראשונה שנערכה במליאת המועצה, השתתפו מובילי התוכנית בארץ ובאזור ונציגי מטה אשר ובהם: ראש המועצה, יהודה שביט, סגניו, אבי אובנטל וארנון (נוני) אורי וכן מנהלי המחלקות חינוך, מתנ"ס, רווחה וביטחון. בישיבה השתתף גם השוטר הקהילתי.

בישיבת הפתיחה של פרויקט מצילה, הוחלט שהמועצה תקים 'שולחן עבודה' משותף, שיורכב ממנהלי המחלקות החברתיות ומחלקת הביטחון. הרכב 'שולחן העבודה' ייבחר בקרוב. כמו כן יאותר רכז שיוביל את התוכנית למניעת אלימות, אלכהול וסמים בקרב בני נוער ומבוגרים. 

לצורך הפעלת התוכנית, יתקיים בכל הישובים מיפוי צרכים שיסייע בגיבוש תוכנית העבודה לשנים הקרובות. בין היעדים שהציבו יישובים שכבר חברו לפרויקט מצילה היו: צמצום הדרגתי של תופעת האלימות והעבריינות, יצירת תשתית לטיפול בעבריינות, פיתוח תכניות ומודלים עדכניים המתאימים לכל רשות ויישוביה, העמקת מעורבות של תושבים והורים וגיבוש שותפות במלאכת המניעה. 

רקע כללי: מצילה יוזמת ומפעילה פרויקטים בקהילה למניעת פשיעה ואלימות בקרב ילדים, נוער ומבוגרים ב-73 ישובים יהודיים וערביים ובכפרי נוער, מחצור הגלילית בצפון ועד אילת בדרום. מצילה מופעלת בקרב כ-88,000 תושבים ופועלת בשיתוף פעולה עם הרשויות המקומיות, משרדי ממשלה וגופים אחרים בקהילה.

 

פרויקטים של מצילה: