פירוט דרישות וניסיון, מאגר היועצים
תחום עיסוק דרישות התפקיד ניסיון מוכח השכלה

אדריכל (תכנון מבנים ותכנון בנין עיר)

תכנון מבני ציבור, הכנת תוכניות מפורטות ומתאריות, הכנת פרוגרמות לתכנון ובדיקות היתכנות וכיוצ"ב

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כאדריכל עצמאי  בתכנון והקמת מבני ציבור וחינוך ו/או הכנת תב"עות ותכניות מפורטות ומתאריות. נסיון בהיקף של 3,000 מ"ר לפחות וב-3 פרויקטים נבחרים שונים כמו כן נסיון ברישוי זמין ומבא"ת, נסיון בניהול צוות מתכננים. יתרון לנסיון עבודה במרחב הכפרי.
כתבי המלצה מ- 3 גורמים שונים.

תואר ראשון או שני בארכיטקטורה / אדריכלות ובינוי  ערים/גיאוגרפיה רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים ו/או משרד המתמחה בתכנון ערים ומעסיק אדריכלים רשומים ורשויים
אדריכל נוף

תכנון נוף אורבאני לרבות שטחים פתוחים וכן בעבודה מול הרשויות הרלבנטיות.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כאדריכל נוף עצמאי . נסיון עבודה במרחב הכפרי ובהיקפים של 5 דונם לפחות ב-3 פרויקטים נבחרים ושונים. תכנון שצ"פים ומרחבים ציבוריים.
היכרות מלאה עם רישוי זמין ויכולת ניהול צוותי יועצים.
כתבי המלצה מ- 3 גורמים שונים.

תואר ראשון או שני באדריכלות נוף. התמחות בתכנון נוף אורבאני.

אגרונום ייעוץ חקלאי בנושאי צמחיה ועצים בייחוס לתכניות מפורטות, בקשות להיתרים וייעוץ כללי בנושא. ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה מול רשויות מקומיות, דגש על ההתיישבות הכפרית. תואר ראשון בחקלאות
אדריכל פנים

תכנון פנים של מבני ציבור, תכנון התאמות ושינוי בינוי במבנים קיימים וייעוץ לרשויות מקומיות ו/או ממשלתיות בתחום זה.

ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון פנים בדגש על מבני ציבור וחינוך.
ניסיון בהיקף של 2,000 מ"ר לפחות וב-3 פרויקטים נבחרים שונים.
כתבי המלצה מ- 3גורמים שונים.

תואר ראשון בתחום עיצוב פנים / אדריכלות פנים.
רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

מנהל פרויקטים (בניה ופיתוח)

 

ניהול, תיאום, בקרה ופיקוח על פרויקטים של בניה או פיתוח ציבוריים בעיקר ברשויות מקומיות.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות  כמנהל פרויקטים של בניה, תשתית ופיתוח ציבורי עבור גופים ציבוריים, רצוי מול מועצה אזורית.

ניסיון של לפחות 3 פרויקטים לפיתוח ציבורי בהיקף של 30 יח"ד כל אחד (בבניה צמודת קרקע), הקמת מבני ציבור בהיקף של 2,000 מ"ר ב-3 פרויקטים נבחרים שונים.
יכולת ניהול צוותים ותקציבים מוכח.
כתבי המלצה מ- 3גורמים שונים.

מהנדס אזרחי, בעל תואר אקדמי בתעשייה וניהול, או תואר אקדמי מתאים לתחום עיסוק זה.

יועץ ומתכנן מערכות חשמל תכנון ופיקוח על ביצוע מתקני חשמל במבנים ציבוריים, וכן תכנון חשמל ותאורה כולל הכנה ופיקוח על המפרטים הטכניים בתחום. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתכנון ופיקוח על הקמת מתקני חשמל במבנים ציבוריים. ניסיון בתכנון תאורת רחוב וייעול אנרגטי, תכנון תשתיות חשמל ציבוריות. כמו כן ניסיון מוכח במערכות מתח נמוך ונמוך מאוד. תואר מהנדס בתחום הנדסת חשמל.
יועץ תנועה ותחבורה תכנון (לרבות פיסי) של תנועה, תחבורה וחניה, כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח על תכניות להסדרי תנועה ברשויות מקומיות ואישורן.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס תנועה עצמאי ובקידום תכניות מול גופים ציבוריים.
ניסיון בתכנון תנועה לפיתוח ציבורי, ניהול צוות מתכננים, ניקוז, תיאום מול נת"י, משרד התחבורה, רשות תמרור מקומית ומרכזית.
כתבי המלצה מ-3 גורמים שונים.

תואר בהנדסת תנועה / תחבורה מוכר.

מודד תכנון וביצוע תכניות מדידה ברשויות מקומיות לצורך קידום תב"עות, פרויקטים של בניה או פיתוח ועוד. לרבות מדידות פנים, סקרי עצים, תצ"רים, תשריטי חלוקה, תשריטי הפקעה וכדומה.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמודד ברשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים.
ניסיון בהכנת תת"ג, תצ"ר, תק"צר, תשריטי חלוקה, מדידות חוץ ופנים. ניסיון בעבודה ברישוי זמין, מבא"ת.
המלצות מ- 3 גורמים שונים.

בעל תעודת מודד מוסמך ורשום.
יועץ ומתכנן מעליות תכנון ופיקוח על הקמת מעליות במבנים ציבוריים ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתכנון ופיקוח על הקמת מעליות במבני ציבור.
ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות.
תואר ראשון בהנדסת מכונות / בהנדסת חשמל.
מהנדס אקוסטיקה ייעוץ והכנת תסקירים וחוות דעת מקצועיות בתחום האקוסטיקה, מדידות רעש, חיזויים וסקרי רעש סביבתי, הכנת נספחים אקוסטיים לצורך אישור תכניות בינוי בדגש על מבני ציבור ושכונות מגורים.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בייעוץ, מדידות רעש והכנת תסקירים וחוות דעת מקצועיות בתחום האקוסטיקה לגופים ציבוריים ורשויות מקומיות.

תואר ראשון בהנדסת אקוסטיקה / מכונות.
יועץ כלכלי הכנת תסקירים וניתוחים כלכליים, תכניות עסקיות או שיווקית, בדיקת היתכנות כלכלית וליווי פרויקטים כלכליים.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בהכנת תסקירים, ניתוחים כלכליים, תכניות עסקיות ו/או שיווקיות וליווי פרויקטים במגזר הציבור.

תואר ראשון בכלכלה / מינהל עסקים / חשבונאות.
יועץ תקשורת נתונים,  מערכות מידע ומחשוב ואבטחת מידע אפיון ופיתוח פרויקטים במערכות מידע, ניהול רשתות ומערכי מחשוב ארגוניים, תכנון והנגשת מערכות מחשוב, לרבות תכנון ליווי והקמה של מערכות GIS, מוקד עירוני ואתרי אינטרנט. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות באפיון, תכנון, ליווי והקמה של מערכות מידע, ניהול רשתות ופרויקטים בתחום מערכות מידע ארגוניות ובעולם התוכן. תואר ראשון בהנדסת מחשבים / הנדסת תוכנה / מערכות מידע / מדעי המחשב / מינהל עסקים / תעשיה וניהול.
יועץ ארגוני הובלת שינויים ארגוניים, ניתוח עיסוקים, ליווי מנהליים בדגש במגזר הציבורי והטמעת תרבות ארגונית ברשות מקומית. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתכנון ליווי והטמעה של שינויים ארגונים בגופים ציבוריים בדגש על רשויות מקומיות. בעל תואר אקדמי בתחום פסיכולוגיה, ייעוץ ארגוני / מינהל עסקים ובעל הסמכה מתאימה לייעוץ ארגוני.
יועץ נגישות (מבנים תשתיות וסביבה) ייעוץ וליווי מקצועיים בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לרבות מתן מענה לכל צורך בתחומי ההנגשה לאנשים עם מוגבלות. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בייעוץ בענייני נגישות למשרדי ממשלה וגופים ציבוריים בדגש על רשויות מקומיות. נסיון בייעוץ בהקמת מבני ציבור, פיתוח ותשתיות, מרחב ציבורי, הכנת סקרים ותכניות עבודה לפתרון להנגשה.

תואר ראשון באדריכלות / הנדסה אזרחית.
רישום בפנקס המיוחד למורשי נגישות מבנים תשתיות וסביבה ברשם המהנדסים והאדריכלים.

יועץ שילוט / מיתוג תכנון ופיקוח של עיצוב שילוט ומיתוג של פרויקטים ציבוריים

ניסיון עבודה של 5 שנים בתכנון שילוט, עיצוב לוגו, מיתוג, תכניות ביצוע, פיקוח בפרויקטים ציבוריים בהיקף של 2,000 מ"ר וב- 3 פרויקטים נבחרים לפחות.
כתבי המלצה מ-3 גורמים שונים.

 

בוגר/ת בי"ס לעיצוב, אדריכלות או תחום הקשור במישרין לעבודה זו.
יועץ בטיחות ואש ניסיון וידע בנושאים הקשורים בבניית תכניות בטיחות, אישורן, הקמת מערכים לניהול בטיחות, ייעוץ והדרכה בנושא בטיחות ואש באירועים המוניים. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות ביעוץ והכנת תכניות בטיחות, פיקוח על יישומן בפרויקטים ציבוריים.
ניסיון במבני ציבור, פיתוח ציבורי וברישוי אירועים המוניים ועבודה מול הרשויות הרלבנטיות, מול רשות כיבוי אש, רשויות מקומיות, ועדה מקומית וכד'.
מהנדס אזרחי עם התמחות בבטיחות ואש.
יועץ איטום הכנה ייעוץ ופיקוח על מפרטים טכניים בתחום האיטום, לרבות מתן מענה לכל צורך בתחום האיטום במבנים וגגות. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתחום והתמחות באיטום גגות ומבנים. איטום מבני ציבור בסביבה חופית, גגות שונים. מהנדס אזרחי
יועץ קרקע וביסוס תכנון ביסוס, כולל חישובים סטטיים, הכנת מפרטים טכניים לביצוע וכן ייעוץ ופיקוח בתחום זה. ייעוץ בנושאי רעידות אדמה וייצוב סיסמי. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס עצמאי בתחום הקרקע וביסוס לרבות בסביבה בקרבת חוף.

מהנדס אזרחי עם התמחות בקרקע / ביסוס (גיאולוגיה / הנדסת קרקע)

יועץ ניקוז (מתכנן פיסי)

תכנון מערכות ניקוז ותיעול                    כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח והכנת מפרטים טכניים בתחום. ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס אזרחי או מכונות בתחום הניקוז והתיעול. מהנדס אזרחי ו/או מהנדס מכונות ו/או מהנדס חקלאי עם התמחות בתשתיות ניקוז ותיעול.
יועץ קונסטרוקציה תכנון מבנים ומתקנים, כולל הכנת חישובים סטטיים, מפרטים טכניים לביצוע וכן ייעוץ ופיקוח ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות כמהנדס אזרחי עצמאי, בתכנון שלד ופיקוח עליון של מבני ציבור ופיתוח ציבורי. ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות.  ניסיון בהיקף של 3,000 מ"ר לפחות וב-3 פרויקטים נבחרים שונים. ניסיון בניהול צוות מתכננים. יתרון לנסיון עבודה במרחב הכפרי.
כתבי המלצה מ- 3גורמים שונים.

מהנדס אזרחי (מדור מבנים)

יועץ ומהנדס מיזוג אויר

תכנון מערכות מיזוג אוויר כולל הכנה, ייעוץ ופיקוח על מפרטיים טכניים במבני ציבור ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום מערכות מיזוג אוויר במבני ציבור.
ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות.  
ניסיון בהיקף של 3,000 מ"ר לפחות וב-3 פרויקטים נבחרים שונים.
יתרון לנסיון עבודה במרחב הכפרי. כתבי המלצה מ- 3 גורמים שונים.
מהנדס חשמל ומיזוג אוויר

יועץ / מתכנן מים וביוב

איפיון תכנון ופיקוח עליון של מערכות מים וביוב (כולל תחום שאיבה, מכוני מים ועוד) במגזר הציבורי.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות בתכנון מערכות מים וביוב ברשויות מקומיות או בתאגידי מים וביוב. 
יתרון לניסיון עבודה במרחב הכפרי. כתבי המלצה מ- 3 גורמים שונים.

מהנדס אזרחי ו/או חקלאי עם התמחות בתשתיות מים וביוב ו/או בעל תואר מהנדס אחר ו/או הנדסאי עם התמחות בתשתיות מים וביוב.

ארכיונאי

מתן שירות של ייעוץ ותפעול בנושא הערכת והפקדת חומר ארכיוני, ארגון מערך תיוק מיון, רישום והערכת חומר ארכיוני וקביעת תקופות גניזה וביעור.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות במתן שירותי ארכיון לרשויות מקומיות.

בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת ארכיונאי מוסמך או ארכיונאי מורשה.
יועץ ביטוח

ייעוץ בגיבוש מדיניות ביטוחי הרשות, בדיקת צורכי הביטוח של הרשות, מתן המלצות לרכישת ביטוחים ו/או שינויים בפוליסות ביטוח וסיוע בניהול מו"מ מול חברות הביטוח וסוכני ביטוח, מתן מידע שוטף בתחום הביטוח וייעוץ בכל שאלה וענין (לרבות חוות דעת) ביטוחיים.

ניסיון עבודה של 5 שנים לפחות במתן ייעוץ בנושאי ביטוח לגופים ציבוריים, לרבות הכנה וליווי של מכרזי ביטוחי חבות, רכוש ורכב.

בעל רישיון סוכן מורשה לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח.
תואר אקדמי בתחום הביטוח - יתרון.

 

שירותי בדיקת תכניות בניה

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה ו/או להתאמתם לתכנית בנין עיר וחוקי התכנון והבניה, הכנת בקשות וחוות דעת מקצועיות לצורך דיון בועדה המקומית, מתן ייעוץ אדריכלי ו/או מידע תכנוני וכיוצ"ב.

ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום עריכת בקשות להיתרי בניה או בדיקתן או התאמתן ו/או מתן ייעוץ אדריכלי ו/או מידע תכנוני, רצוי ברשויות מקומיות.

מהנדס בנין ו/או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או הנדסאי אדריכלות בניין רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.
יועץ פחת מים מתן שירות של ייעוץ בתחום גילוי, מניעה וטיפול בבעיית פחת מים, פיזי ומינהלי, בשיטות טכנולוגיות משולבות וייחודיות, לאיתור וטיפול בנזילות, בעיות במערכות מדידה, גניבות מים וכיו"ב. ניסיון עבודה מוכח של 5 שנים לפחות במתן שירותים בתחום מערכות מים בכלל ופחת מים בפרט, לפחות ב- 5 רשויות מקומיות / גופים ציבוריים / גופים גדולים. בעל תואר מהנדס אזרחי ו/או מכונות עם התמחות בתשתיות מים.
יועץ תקשורת מתן שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור למועצה ולבעלי התפקידים במועצה. ניסיון עבודה מוכח של 5 שנים לפחות במתן שירותים בתחום יחסי תקשורת, לפחות ב- 5 רשויות מקומיות / גופים ציבוריים / גופים גדולים. בעל תואר ראשון לפחות ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
מפקח ביצוע תשתיות מים וביוב פיקוח על פרויקטים של הקמת תשתיות מים וביוב ציבוריות בעיקר ברשויות מקומיות/מועצות אזוריות

ניסיון עבודה מוכח של 5 שנים לפחות  כמפקח להקמת תשתיות רטובות עבור גופים ציבוריים, רצוי מול מועצה אזורית.

 

כתבי המלצה מ- 3 גורמים שונים.

מהנדס/הנדסאי אזרחי ו/או חקלאי, או תואר אקדמי מתאים לתחום הנחת תשתיות מים וביוב.

 

בעל תעודת סיום קורס מפקחי מים וביוב של רשות המים או לחילופין 10 שנות ניסיון בהקמת תשתיות אילו במגזר הציבורי ו/או תאגידי המים.

מדריך/ה בנושא פגיעות מיניות

טיפול פרטני בנפגעי/ות תקיפה מינית, המתמודדים/ות עם השלכות הפגיעה על חייהם/ן.

שנתיים לפחות בטיפול בנפגעי פגיעות מיניות. תואר שני עבודה סוציאלית / קרימינולוגים / פסיכולוגים בהתמחות קליני ו/או טראומה
מנחה למטפלים בילדים איש טיפול בעל ידע וניסיון מגוון בטיפול בילדים, הסובלים מקשת של הפרעות ובעיות רגשיות, ובהדרכת הוריהם ואשר הוכשר להדרכה של מטפלים – הנותנים טיפול לילדים.

חמש שנים לפחות בטיפול בילדים והדרכת הוריהם.
שנתיים לפחות בהדרכה עם צוותים ומטפלים פרטניים.

תואר שני בתחום טיפולי.
תעודת הדרכה למטפלים.

מדריך לתיאום הורי

מדריכ/ה מטפל אשר הוכשר לעשות "תאום הורי" עם זוגות הורים גרושים בקונפליקט גבוה.

שנה לפחות בהדרכת מתאמים הוריים.

מוסמכ/ת, אשר עבר הכשרה בתחום התאום ההורי.

הדרכה הורית   ניסיון מעשי של 5 שנים לפחות בתחום הדרכת הורים. בעל הסמכה בתחום ההדרכה ההורית או לחילופין בעל תואר אקדמי בעבודה סוציאלית ו/או בפסיכולוגיה.
מטפל מוסמך לטיפול רגשי

מטפל מוסמך לטיפול רגשי בילדים ונוער בעל תואר שני בעו"ס קלינית ועם ניסיון מוכח של שנתיים.

 

שנתיים לפחות בעבודה הכרוכה במתן טיפול רגשי לילדים ונוער. תואר שני בעבודה סוציאלית עם התמחות במסלול קליני.