איתי דוידי
מנהל אגף תפעול
04-9879649
052-4643328
יפית כהן
פניות הציבור בנושא פיקוח
04-9879424
שאולי זינאתי
מפקח חוקי עזר, איכות הסביבה, וטרינרי
3109*
טאופיק גנטוס
מפקח חוקי עזר, איכות הסביבה, רישוי עסקים
3109*
האני כליב
מפקח חוקי עזר, איכות הסביבה, וטרינרי
3109*