עבודה קהילתית במחלקה

עבודה סוציאלית קהילתית מטפלת בקהילה ולא באדם בודד או משפחה.

העבודה הקהילתית מתבצעת בשלב ראשון על ידי אבחון או זיהוי בעיה בקהילה ומארגנת קבוצות - כוחות של תושבים - סביב הבעיה על מנת לעזור לקהילה לפתור את הבעיה. עבודה קהילתית מאמינה ביכולתם של התושבים לפתור את בעיותיהם ועל ידי כך ללמוד דרכים להתמודד ולרכוש כלים להתמודדות בעתיד.
 

ליווי ישובים כולל:

 • ליווי בעלי תפקידים בהדרכות ופגישות שוטפות ( ועדים, מזכיר, רכז קהילה ).
 • ליווי מנהיגות- ועדות ופעילים לצרכים שונים, לווי מסודר של ההנהגה הנבחרת של היישוב.
 • ליווי ישובים עם צורך חריג - ישובים עם אירועים חריגים: חירום, אלימות מינית, משבר חברתי וכו,  דורש לווי מעמיק בזמן נקודתי.
  מיקוד העבודה הוא בפיתוח לכידות חברתית הכוללת חיזוק ה"ביחד", פיתוח רשתות תמיכה חברתיות, הרחבת מעגלי השותפיות והעצמת תחומים אלה ופיתוח תכניות חדשות בישובים 

 

תוכנויות קהילתית שהמחלקה עוסקת בהן :

 • היערכות למצבי חירום בתוך המועצה וביישובים (תכנית צח"י).
 • העמקת והרחבת הפעילות והתכוניות ברמה הקהילתית בכלל יישובי המועצה.
 • תכנית "קדימה" למניעת מצבי סיכון בקרב ילדים ונוער.
 • בינוי קהילתי - ביסוס וחיזוק התשתית הקהילתית הקיימת, ביסוס וחיזוק מנגנוני השותפות עם התושבים החדשים הנקלטים.
 • תכנית שיקום שכונות עראמשה.
 • העצמה- סדנאות לקבוצות שונות בישובים.