המועצהה אזורית מטה אשר מקיימת סקרי שביעות רצון של התושבים, במטרה לאתר צרכים, בקשת ותלונות של התושבים. סקר שביעות רצון התושבים 2010 בוצע על ידי מכון מחקר "אליקסיר". הסקר נערך במהלך חודש מאי 2010, בקרב תושבים ובעלי תפקידים במ.א. מטה אשר. 

מטרת הסקר, כמידי שנה, הייתה לבחון את מידת שביעות רצונם של התושבים ובעלי התפקידים בתחום המועצה משירותי המועצה. כמו כן בקשה המועצה לזהות ולמפות את צרכי התושבים לעתיד לבוא. 

הראיונות עם התושבים התבצעו בחלוקה פרופורציונאלית לישובים, מתוך מאגר הטלפונים שברשותה של מ.א. מטה אשר. חשוב לציין כי בוצעה דגימת יתר ביישובים הקטנים, כך שמספר המשיבים מכל יישוב עומד על 20 לכל הפחות, פרט ליישוב אדמית, משם נדגמו 11 תושבים בלבד עקב מספר משקי בית נמוך, וחוסר אפשרות להשיג את תושבי היישוב.

הראיונות לבעלי התפקידים התבצעו מתוך הרשימה שהועברה ע"י המועצה, כך שמכל יישוב נדגמו בין אחד לשני בעלי תפקידים. מהיישובים חניתה, כברי וכליל לא נדגמו בעלי תפקידים מהסיבות הבאות: מחניתה – לא הועברו בעל תפקידים לדגימה, ובכברי וכליל – לא הושג שיתוף פעולה והתקבלו סירובים להשתתף בסקר. 

בסקר השתתפו 670 תושבים ו-50 בעלי תפקידים מכל יישובי המועצה. אלה המהווים מדגם אקראי ומייצג של כלל תושבי מועצה אזורית מטה אשר (טעות דגימה מירבית ±3.65%).

ראוי לציין כי בהצגת הנתונים, מתייחסים למשיבים שדירגו את עמדתם בסקאלה שבין 1 ל-5. אלו שלא דירגו הושמטו מהחישוב הכללי. ניתן לראות את שיעורי המשיבים בהתייחס לעמודה המייצגת את "סה"כ". כך, ניתן ללמוד האם שיעור המשיבים היה נמוך/ גבוהה בהתאם למספר "בעלי הדעה" וחלקם היחסי מתוך 670 תושבים / 50 בעלי תפקידים. 

 

סקר שביעות רצון