במהלך שנת 2022 החלו לפעול בשטחי מטה אשר שתי נקודות לניטור אוויר - בבית העמק ובכפר מסריק. תחנות ניטור האוויר מודדות את איכות האוויר בנקודות שבהן הן מוצבות. בקרוב צפויה להיפתח גם תחנה לניטור אוויר בגעתון. 

לצפייה במפת ניטור האוויר של ישראל