27 יוני 2021 I מפגש תושבים ותושבות להט"ב עם ראש המועצה בלשכה

מוזמנים גם בני משפחות ללהט"ב, ו/או בעלי ובעלות עניין)

יום ראשון 27 יוני 2021
שעה 18:00 עד 19:00