עובדים סוציאליים לסדרי דין:

עובדים סוציאליים לסדרי דין הם : עובדים סוציאליים הפועלים ברשויות המקומיות במינוי שר הרווחה.
תפקידם הוא לבצע הערכה מקצועית באמצעות  תסקיר  עבור ערכאות משפטיות בסוגיות הורות, בטובתם של קטינים ובדילמות הקשורות להגנה על קרבנות אלימות במשפחה.


הערכאות משפטיות העשויות לבקש התערבות של עובד סוציאלי לסדרי דין הן:

בית משפט למשפחה.

בית דין רבני.

בית דין השרעי/דרוזי/נוצרי.

בימ"ש מחוזי.

בימ"ש עליון - בג"צ.


בעבודתם, מונחים העובדים הסוציאליים לסדרי דין במספר עקרונות בסיסיים:

  • עקרון טובת הילד מנחה את העובד הסוציאלי לסדרי דין בהכרעה בין טובת עקרון על הקטין להפקעה חלקית של זכויות ההורים.
  • קשר ודיאלוג: עבודת העובד הסוציאלי לסדרי דין היא בשיתוף עם המשפחה והצוות המקצועי במחלקות לשירותים חברתיים ובקהילה.
  • הורות: התערבות מסייעת ומנחה לתכנון אחריות ההורות המשותפת לאחר הפירוד והגירושין.
  • ראייה מערכתית: בחינת המערכת המשפחתית בכללותה וחשיבותה בהתפתחות חבריה
  • התערבות טיפולית של עובדים סוציאליים לסדרי דין בעריכת התסקיר כהליך טיפולי משמעותי בחיי המשפחה.
  • אמנת האג: במקרה של טיפול בחטיפת ילד, התערבות לפי עקרונות אמנת האג כראשונה בעדיפותה על שאר העקרונות.

 

במחלקת רווחה במועצה  2  עובדות סוציאליות לסדרו דין: בתיה כהן, דארין סכס .

פניות בטלפון 049879711 משעה 8:00 בבוקר עד 15:30.

משעה 15:30 עד 23:00 בפלפון 0503794699 .

משעה 23:00 עד 8:00 למוקד במועצה בטלפון 109.

ימי שישי ,שבת וחגים נא לתקשר למוקד 109.