מענים מגיל לידה עד גיל 21

* המענים ניתנים בהתאם לרמת התפקוד. 

 • מעון יום שיקומי: מיועד לפעוטות עד גיל 3 המקבלים קצבת ילד נכה.מדובר במסגרת טיפולית - שיקומית הכוללת צוות רב - מקצועי (פסיכולוג, קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ועוד). קיימת זכאות להסעה ולליווי בהסעה, מבית הילד למעון ובחזרה. 
 • שילוב במעון יום שיקומי מותנה ב דו"ח אבחוני מהמכון להתפתחות הילד שממליץ על שילוב במעון יום שיקומי, דו"ח סוציאלי מעו"ס המשפחה באגף קהילה ורווחה, וקיום ועדת הערכה מחוזית במשרד הרווחה.
 • ליווי סייעת במעון - מותנה בתנאים הבאים: שילוב הילד במעון יום המוכר על ידי התמ"ת (לדוגמה: נעמ"ת, ויצ"ו, אמונה וכו'); דו"ח אבחוני מהמכון להתפתחות הילד או מרופא המטפל שממליץ על לווי של סייעת במעון;דו"ח סוציאלי מעו"ס המשפחה; ןקיום ועדה מחוזית במשרד הרווחה, שתאשר את קבלת הסייעת במעון ותקבע את מס' השעות החודשיות שהסייעת תלווה את הילד.
 • מטפל אישי: עובד סמך מקצועי המסייע לאדם המוכר באגף השיקום השוהה בביתו להתמודד בחיי היומיום, לפתח מיומנות תפקודית יומיות, מיומנות חברתיות ותקשורתיות ומאפשר לבני המשפחה האחרים זמן פנוי לעצמם. מיועד לגילאי 3-21 וכפוף לתקציבים, מבחן הכנסות והשתתפות עצמית.
 • מועדונית: פועלת בשעות אחה"צ, ומתמקדת בשיפור המיומנויות החברתיות ובפעילות פנאי (יש לבחור בין הסיוע בשעות המטפח לבין מועדונית). כיום במועצה אין מועדוניות ואנו נעזרים במידת האפשר במועדוניות של הרשויות הסמוכות.
 • נופשונים: הנופשון הינו מסגרת פנאי הכוללת לינה, במיוחד בסופי שבוע ובחופשות. בנופשון החניכים נמצאים בהשגחה מלאה של צוות מדריכים ללא הורים. הזכאות היא ל- 15 ימי נופשון בשנה, ללא אפשרות צבירה.
 • תוכניות מעבר: תוכנית שעובדת בשלוב האגף חינוך מיוחד במשרד החינוך, ומופעלת בד"כ בבתי הספר לחינוך מיוחד שנבחרו לתוכנית בשנתיים האחרונות של הלימודים (גילאים 19-21). המטרה לחשוף את המתבגרים לעולם העבודה על ידי התנסויות בעבודות שונות. מלווה על ידי מדריכים שמגיעים לביה"ס ועובדים עם התלמידים בדגש על עולם התעסוקה תוך מתן מיומנויות וכלים. יש צורך בפנייה של יועצת ביה"ס לעמותה המפעילה את התוכנית בבית הספר, והפנייה לעו"ס במחלקה לש"ח.
 • תוכניות הכנה לשירות בצה"ל: התוכנית מופעלת באמצעות עמותות שנבחרו על ידי משרד הרווחה. מדובר בתכנית המופעלת בד"כ בשנה האחרונה במסגרות החינוך המיוחד. יועצת ביה"ס מפנה את המשפחה לעו"ס במחלקה לשירותים חברתיים כדי להירשם לתוכנית.
 • מסגרות דיור חוץ ביתיות (מעונות, מערכי דיור לעצמאים, הוסטלים) -  המסגרות משמשות מסגרות לחיים, הנותנות מענה לצרכים הטיפוליים, השיקומיים והחינוכיים של הלקוח. שמטרתם הקנייה של מיומנויות יסוד יום יומיות, פיתוח חיים עצמאיים, שיקום תעסוקתי, פעילויות פנאי והעשרה ובניית כלים להסתגלות חברתית נורמטיבית.
 • שירותים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה הנושאים תעודת עיוור – מתן הדרכה שיקומית. ניתנים לבעלי תעודת עיוור /לקויי ראיה. כדי לקבל את התעודה יש להגיש מסמך מיוחד חתום ע"י רופא עיניים מומחה. לקבלת המסמך ניתן לפנות לעו"ס במחלקה. העו"ס תעביר את המסמך לוועדה מיוחדת במשרד הרווחה שתבחן את הזכאות לתעודה.
 • שירותים עבור בעלי לקויות שמיעה: קבלת סל תקשורת, הכולל שירותי תרגום, מכשור וכו'. כדי לקבל את השירותים יש להמציא אישור מרופא א.א.ג. מומחה. העו"ס תעביר את הבקשה לשירותים לוועדה מיוחדת במשרד הרווחה, שתבחן את הזכאות לשירותים.