המחלקה לקידום מעמד האשה פועלת בתיאום עם ראש המועצה להתוויית מדיניות לקידום מעמד הנשים בתחום הרשות, לטובת תושבות ועובדות המועצה. בראש המחלקה עומדת מאז שנת 2002 נילי אלון. במסגרת תפקידה אחראית היועצת גם לביצוע המדיניות בתחום זה, להקצאת משאבים לשם כך ולקיום פעילויות במגוון נושאים לקידום הנשים במשפחה, בחברה, בכלכלה ובתעסוקה, תוך חתירה לחינוך לשוויון בין המינים.

היועצת הקימה צוות היגוי של תושבות, הפועלות יחד בתחומים הבאים: קידום נשים למוקדי קבלת החלטות ביישובן ובמרחב הציבורי; שוויון מגדרי בהכשרת עובדות במערכות החינוך ובתכניות לימוד בבתי ספר; קידום בריאות נשים ונערות; הפעלת בית פתוח לליווי אימהות אחרי לידה; העלאת מודעות בקרב הציבור הרחב לפערים הקיימים בין אוכלוסיית הנשים והגברים במטה אשר בתחום התעסוקה, הפרנסה, ההשכלה, הבריאות ושוויון ההזדמנויות. את פעילות היועצת בנושא חלוקת המשאבים הצודקת מלווה מרכז אדוה.

מטרה נוספת היא יצירת שיתופי פעולה בתחום החינוך לקידום מנהיגות אישית, חברתית וציבורית בקרב נערות ונשים וחיזוק הדו-קיום בין נערות ונשים יהודיות וערביות ביישובי המועצה. זאת, לצד קיום ימי עיון והעשרה ומושבי פרלמנט נשים להעלאת מודעות למניעת הטרדה מינית ואלימות כלפי נשים וילדים במשפחה בשיתוף עם המחלקה לשירותים חברתיים, רכזת להב"ה ומצילה.

כמו כן, היועצת פותחת בכל שנה קורסים להעשרה והעצמת נשים בשיתוף מרכז מעברים ומרכז צעירים מטה אשר בתחומים הבאים: עסק משלך, אוריינות כלכלית, הכשרת דירקטוריות, הנחיית מעגלי נשים, טיפול בטראומה, ניגון נשים, מנהיגות, הגנה עצמית ועוד.

בשנת 2010 מונתה אלון לסגנית יו"ר איגוד היועצות לקידום מעמד האישה בישראל. במסגרת זו היא פועלת בנושא גם ברמה הארצית - מכשירה יועצות חדשות, מלווה אותן בעבודתן ברשות ומשתתפת בהכנת תכניות להעשרה מקצועית של היועצות בהנהלת האיגוד.

ליועצת תפקידים נוספים במועצה: ממלאת מקום מזכיר המועצה וממונה על מניעת הטרדה מינית ברשות. 

המסלול שלי כיועצת למעמד האישה במטה אשר - מאמר של נילי אלון בעיתון "ידיעות הקיבוץ"

אגרת לתושבות המועצה לקראת הבחירות המוניציפליות 2018

לעמוד המיוחד לקראת הבחירות המוניציפליות

יצירת קשר
יעל שביט
דוברת המועצה, היועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי
04-9879418
052-8011130