בימים אלה, כחלק מהיערכות מחודשת בנושא הפסולת, החלה המועצה בפינוי הפחים החומים ומציעה במקומם קומפוסטרים אישיים.

למידע על הקומפוסטרים והזמנה יש להיכנס לקישור זה.

מכתב לתושבי המועצה בנושא השינויים באיסוף האשפה

דף הסבר לרוכשי מתקני ייצור הקומפוסט הביתיים

הקומפוסטר מיועד לכל משפחה ובאחריות המשפחה לטפל בו (המועצה לא מטפלת/אוספת את הקומפוסטרים).

הפרדת הפסולת לסוגים השונים: נייר, פלסטיק, קרטון מתכת וזכוכית ממשיך כרגיל.)

לעיון בדף מידע בנושא שימוש במתקני קומפוסט.

*****