תפקיד שם פרטי ושם משפחה מכלול
כ"א רוית יחיאלי אוכלוסיה
סגנית מ.מ אוכלוסיה ומתנדבים מתנדבים אוכלוסיה
כ"א   אוכלוסיה
כ"א שיראל ביטון אוכלוסיה
מנהלת מכלול  הילה קדמי שרוני אוכלוסייה - כ"א ומתנדבים
מנהל מכלול  ישי עפרוני ביטחון
מ.מוקד אריה זלי ביטחון
מנהל מכלול  ליאור לוי הנדסה ותשתיות
מפעילת מערכות הנדסה מורן שלום הנדסה ותשתיות
מחזיק תיק מים וביוב דודו כהן הנדסה ותשתיות
ס.מ.מכלול תשתיות   הנדסה ותשתיות
מנהלת מכלול  שלומית אלעד חינוך
ס.מ.מכלול חינוך דרור ארנשטיין חינוך
מנהל מכלול  איתי דוידי לוגיסטיקה
ס.מ. מכלול לוגיסטיקה יניב גלבוע לוגיסטיקה
מנהלת מכלול  יעל שביט מידע לציבור
סגנית דוברת שי לי מאור מידע לציבור
מנהל מכלול  גולן רוזנברג קהילה
ס.מ.מכלול קהילה טל רובין קהילה
מנהל מכלול  דני קורן רווחה
יו"ר  משה דוידוביץ שולחן מרכזי
רמ"ט דן תנחומא שולחן מרכזי
ע.רמ"ט מורן ניר שולחן מרכזי
רמ"ט אייל רייז שולחן מרכזי
מנהל משימתי סילס לביליה שולחן מרכזי
אחראי שועל ומרכז הפעלה אבי חיימוביץ שולחן מרכזי
קשר לראשי צחי אורית הלפרין שולחן מרכזי
מנהל מוקד שי כהן שולחן מרכזי
אבידור לוי קנר ברעם שולחן מרכזי
גזבר תומר גלעד שולחן מרכזי
צח"י אולה סטפצ'נקו צח"י