המועצה האזוריות מטה אשר, ובעידודו ותרומתו של עיבל גלעדי,  שמחה להעניק, כמדי שנה, מלגת לימודים לסטודנטים. מתוך רצון לעודד רכישת השכלה גבוהה ולסייע לבעלי צורך כלכלי בהשגתה.
המלגות יחולקו לסטודנטים לתואר ראשון, שני, שלישי, הנדסאים וללומדים לימודי תעודה

המלגות יחולקו לסטודנטים לתואר ראשון, שני, שלישי, הנדסאים וללומדים לימודי תעודה.
גובה המלגה: 2,000 ש"ח בעבור 20 שעות התנדבות.
תנאי המלגה מופיעים בקול קורא - לחצו כאן
שימו לב! מועמד שלא יגיש את כל המסמכים הנדרשים, לא יובא לדיון בוועדה ותוסר מועמדתו.
מועד אחרון להגשה: יום ראשון, 04 אפריל 2021

פרטי המועמד/ת

מגדר * שדה חובה

מצב משפחתי * שדה חובה

תושב המועצה האזורית מטה אשר בלבד

שירות * שדה חובה

 

 


לימודים

 

מסמכים שיש לצרף - במידה ולא יצורפו כל הקבצים, הבקשה תיפסל!

יש לסרוק את כל התלושים לקובץ אחד ולצרף כאן! דצמבר 2020, ינואר 2021, פברואר 2021

יש לסרוק את כל התלושים לקובץ אחד ולצרף כאן! דצמבר 2020, ינואר 2021, פברואר 2021

 

 

  • במקרה של אבטלה של המועמד / הוריו / בן.ת הזוג - יש לצרף אישור מביטוח לאומי.
     
הצהרת המועמד * שדה חובה

Browser not supported

הצהרה שכל הפרטים שנמסרו נכונים


 
לשאלות והבהרות : 050-6671253 |  04-9005250