מרכז צעירים בשיתוף מפעל הפיס מתכבדים להציג קולות קוראים להגשת מועמדות לקבלת מלגות בסך כולל של 10,000 ₪ לכל מלגה.

התנדבות בקהילת יישובי מטה אשר ופעילויות לצעירי המועצה.
המלגה תוענק לסטודנטים/ סטודנטיות לתואר ראשון/ שני/ תעודת הוראה מוכרים על ידי המל"ג בלבד והלומדים לתעודת הנדסאים במוסד מוכר על ידי המה"ט, בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט, קורסים מתוקצבים ומפוקחים על ידי האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה - משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למעט סטודנטים שקיבלו השתתפות בשכר לימוד במסגרת "תכנית השוברים". 

דרישות:

  • סטודנט לתארים המפורטים לעיל
  • 140 שעות התנדבות בשנת הלימודים תשפ"ב
  • מפגשי קבוצת מנהיגות בחודשים ינואר פברואר 2022
  • מפגשים פרטניים עם רכז מטעם מרכז הצעירים שמלווה את פעילות המלגאית לאורך השנה
  • יום סיור (יום שישי)
  • 12 נובמבר 2021 - מפגש פתיחה
  • 24 מרץ 2022 - מפגש אמצע שנה וחלוקת מלגות
  • 28 יולי 2022 - מפגש סוף שנה
  • ראיון אישי

במקרה של הפסקת הלימודים, הזכאות למלגה תבוטל.
סטודנטים/ סטודנטיות המעוניינים להגיש בקשה למלגה מתבקשים למלא את הפרטים טופס המקוון ולצרף מסמכים נדרשים,
מועד אחרון להגשה: 18 ספטמבר 2021 באמצעות הטופס המקוון שלהלן;

תם הזמן למילוי טופס זה.

שימו לב! ההרשמה למלגת מפעל הפיס והמועצה לשנת תשע"ב יצאה לדרך
לרישום ופרטים נוספים 

הרשמה למלגה