בכל אחת מהקבוצות הנ"ל מפורטים בצו כל העסקים המאפיינים את הקבוצה כאשר מול כל עסק מפורט מסומנים משרדי הממשלה (נותני האישור) שיש לקבל את אישורם.
יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בהוצאת רישיון עסק, לפני פתיחתו. ככלל, לא מומלץ לבצע צעדים בעלי משמעות כלכלית, לרבות שינויים בעסק קיים, לפני בדיקה שניתן יהיה להוציא רישיון עסק בכתובת המבוקשת.
פירוט מלא ומדויק של עסקים טעוני רישוי מופיע בצו רישוי עסקים.
מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים במועצה את החובה בדבר הוצאת רישיון עסק טרם פתיחתו של העסק - פרוט מפרט אחיד
מומלץ להגיש לוב"ע טופס חוות דעת מקדמית טרום הגשת הבקשה - לטופס לחץ כאן

 

שלבים בהגשת בקשה

שלב פירוט השלבים פעולה נדרשת
1 הגשת בקשה מילוי טופס מקוון לאחר תשלום אגרה בקופת המועצה
2 התייחסות רשות הרישוי (המועצה)  לאחר קבלת אישור רשות הרישוי (המועצה), הבקשה תועבר להתייחסות הגורמים המקצועיים הנדרשים להתייחס.
3 הפנייה לגורמים מקצועיים פירוט הגורמים המקצועיים: מהנדס הוועדה לתכנון ובנייה אשר, יועץ נגישות, כיבוי אש, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, משטרת ישראל, משרת התמ"ת, משרד החקלאות / וטרינר רשותי, משרד הפנים.
4 ריכוז התנאים על ידי רשות הרישוי (המועצה) ובדיקת ביצוע התנאים של מגיש הבקשה איסוף ההתייחסויות מהגורמים המקצועיים שפורטו לעיל.
5 הנפקת רישיון במידה והכל תקין, יונפק רישיון עסק.