בתחום המועצה מופעל מטווח לצורכי אימון והנפקת אישורי אימון לרישוי נשק. המטווח ממוקם בכביש המוביל לישוב כליל, מכיוון כביש 70, ומתופעל על-פי תיאום מראש עם מנהל המטווח. 

לפנייה אל מנהל המטווח, יש לפנות אל סמי קבלן 
טלפון: 050-3791145 | דוא"ל: [email protected]

מנהל המטווח סמי קבלן.JPG