ייעוד המחלקה

המחלקה מהווה עוגן מקצועי ומתמשך של המועצה והיישובים בתהליכי פיתוח ארגוני וקהילתי של ההנהגות וההנהלות.

המחלקה מקדמת את שיתופי הפעולה במרחב מתוך ראייה מערכתית שלה שותפים הנהלת המועצה, הנהגות הישובים, ובעלי תפקידים במועצה ובישובים.

על פי תפישת עולמה, "עושה המחלקה את ההבדל" באמצעות תכלול עבודת המועצה למען חיזוק והעצמת היישובים ותושביהם, על בסיס חמשת תחומי הליבה שלה.

תחומי ליבה

מחלקת ישובים מיישמת את חזון ומדיניות המועצה, כגורם מוביל ומתכלל, במציאות הדו רובדית, בניהול של חמישה תחומי ליבה:

- שיפור איכות השירות לתושב

- ליווי הנהגות בישובים

- בינוי ופיתוח ישובים

- תכנון בונה קהילה

- קהילה של קהילות

אמנת שירות

מחלקת יישובים מלווה פיתוח תהליכי עבודה לשיפור מתמיד של השירות לתושב ומממשת את עקרונות המועצה, ובהם את עקרון שיוויון ההזדמנויות.

המחלקה מלווה את ההתפתחות וההעצמה של ישובי המועצה והנהגותיהם.

אנו מתחייבים לפעול בממשקי המועצה למען שירות מתמיד של השירות לתושב.

אנו מתחייבים להעסיק צוות מיומן, אמין, חדשני ויוזם שלומד ומתפתח בהתאם למציאות המשתנה, במרחב הכפרי, על מנת להעניק שירות מיטבי לישובים.

אנו מתחייבים ללוות בכניסה לתפקיד בכל ישוב, את מנהל הישוב ואת ההנהלה הנבחרת.

אנו מתחייבים להעניק כלים חדשניים וסיוע בתהליכי עבודה מתאימים, ליצירת יציבות מנהיגותית ולפיתוח הון אנושי מקצועי

המחלקה מקדמת חדשנות בתחומי הפיתוח הארגוני והקהילתי, באמצעות תוכניות רוחביות במועצה ובישובים, המשלבות הנהגות, הנהלות, בעלי תפקידים ותושבים. אנו מתחייבים להעניק כלים חדשניים וסיוע בתהליכי עבודה מתאימים, ליצירת יציבות מנהיגותית ולפיתוח הון אנושי מקצועי

המחלקה מקדמת חדשנות בתחומי הפיתוח הארגוני והקהילתי, באמצעות תוכניות רוחביות במועצה ובישובים, המשלבות הנהגות, הנהלות, בעלי תפקידים ותושבים.

נהלים לוועדים המקומיים

המועצה נמצאת בתהליך של שיפור השירות לתושבי מטה אשר באמצעות חיזוק הקשר בין המועצה להנהלות היישובים. במסגרת זאת מצורף קובץ מסמכים לוועדים המקומיים שמטרתו לסייע בממשקים השונים בין התושב, היישוב והמועצה.

להלן כל הטפסים וההסברים הרלוונטיים הנוגעים לקשר עם המועצה, מינהל תקין, קליטה ועוד

 

יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - מחלקת יישובים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורית הלפרין מנהלת מחלקת יישובים וממונה על שיפור השירות 04-9879416 050-8714814 [email protected]
איריס דוגמא מזכירת מחלקה, רכזת קליטה וועדת קבלה 04-9879761 050-3794615 [email protected]
אורית קאופמן מלווה תהליכים ביישובים 054-4825826 [email protected]
אסנת רובינגר מלווה תהליכים ביישובים 052-6658263 [email protected]
עמרי קובה מלווה תהליכים ביישובים 052-8118035 052-8118035 [email protected]