יום חודש שנה
מליאה 01 פברואר 2021
מליאה 15 מרץ 2021
מליאה 26 אפריל 2021
מליאה 14 יוני 2021
מליאה 30 אוגוסט 2021
מליאה 11 אוקטובר 2021
מליאה 22 נובמבר 2021
מליאה 27 דצמבר 2021