שירות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

למי מיועד השירות?

"אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) הוא אדם שמחמת חוסר ההתפתחות או התפתחות לקויה של כושרו השכלי, מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לטיפול.
"מוגבלות שכלית התפתחותית מתאפיינת במגבלות משמעותיות בתפקוד ובהתנהגות המסתגלת הבאות לידי ביטוי במיומנויות הסתגלותיות, תפיסתיות, חברתיות ומעשיות".
(חוק הסעד לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית (תשכ"ט - 1969)

 אדם בעלו מוגבלות זאת שיש ברשותו הכרה על ידי ועדת אבחון בתוקף, יוכל לקבל את שירותים המוצעים.

איך מקבלים הכרה בשירות לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית?

הפנייה לאבחון נעשית דרך עו"ס המשפחה, ונקבעת בהתאם להחלטת ועדת אבחון מטעם משרד הרווחה.       

ועדה זו מחליטה אם האדם לוקה במש"ה ומהי רמת תפקודו, וכן על המשך דרכי הטיפול בו. החלטות הוועדה הן בעלות תוקף משפטי, וניתן לערער עליהן.

אילו טפסים נדרשים לצורך הפניה לוועדת אבחון?

  • ערכת הפניה-למילוי משותף של המשפחה עם העו"ס שאליה מצרפים:
  • דוח חינוכי – תפקודי / דוח תעסוקתי.
  • דוח רפואי.
  • דוח מפסיכיאטר (במידה ויש)
  • דוח פסיכולוגי / דוח מהמכון להתפתחות הילד.
  • צו אפוטרופוס / תומך החלטה ללקוחות מעל גיל 18.

בהתאם לנהלי משרד הרווחה יש צורך לחזור לוועדת האבחון בטווח של בין 5-3 ולהמציא מסמכים עדכניים.

מענים לפי חלוקה לגילאים: