הלשכה אחראית למגוון נושאים ובהם ניהול הרשות, מוסדותיה ואגפיה, קידום ופיתוח תהליכים ופרויקטים בתחום המועצה והיישובים וקשר עם הנהלות היישובים. הלשכה, בניהולה של שונטל מיזן, אחראית גם לשורה ארוכה של נושאים נוספים: קשר פרטני עם התושבים, קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה, קשר וטיפול מול גופים וארגונים, קשר וטיפול מול גורמי הביטחון השונים, קשר וטיפול עם מחלקות המועצה, קשר עם ארגונים בינלאומיים, קשר עם תורמים, תיאום ביקורי אח"מים, ליווי ישיבות הנהלה ומליאת המועצה, סיוע למחלקות המועצה ולעמותות האזוריות וייצוג המועצה בועדות ובפורומים שונים, לרבות מנהלת פארק תעשייה בר-לב ואיגוד ערים לביוב.

שעות קבלת הקהל בלשכתו של ראש המועצה משה דוידוביץ: 

ימי שלישי, פעם בשבועיים, 18:0-16:00 (יש להתקשר ללשכה לתאם)

המרכז החדש לוותיקים במטה אשר - חוברת בעברית

המרכז החדש לוותיקים במטה אשר - חוברת באנגלית

יצירת קשר

טבלת אנשי קשר - לשכה ויחידות מטה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
משה דוידוביץ ראש המועצה 04-9879600 050-6930300 dmoshe@matteasher.org.il
שונטל מיזן מנהלת לשכת ראש המועצה 04-9879601 050-3794694 chantalm@matteasher.org.il
שי לי מאור עוזרת ראש המועצה 04-9879623 050-4844414 shailm@matteasher.org.il
פקס לשכת ראש המועצה 04-9824335
יורם ישראלי סגן ראש המועצה 04-9879602 052-6047979 yoram@matteasher.org.il
אייל רייז סגן ראש המועצה 04-9879795 050-3794608 er@matteasher.org.il
מזכירת לשכה 04-9879603 mazlishka@mta.org.il
דן תנחומא מנכ"ל המועצה 04-9879689 050-5515521 mankal@matteasher.org.il
אסיה בונגרד עוזרת מנכ"ל לענייני אסטרטגיה ופיתוח משאבים 04-9879420 054-6563325 asyab@matteasher.org.il
פקס לשכת הסגנים 04-9879794
יעל שביט היועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי 04-9879418 052-8011130 yaels@mta.org.il
ניצן גלילי מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 04-9879796 054-5600300 nizan@matteasher.org.il
פקס 04-9879751
מטבח מועצה 04-9879684