איל רייז - סגן הראש המועצה

אסטרטגיה, אחריות על מדיניות בתחומי: חינוך , שירותים חברתיים, מרכז קהילתי, מעברים, מרכז צעירים, מרכז חוסן, ממונה חופש מידע

 

 
איל רייז
סגן ראש המועצה
04-9879795
050-3794608
עינב חזן
מזכירת לשכת ראש המועצה וסגן ראש המועצה
04-9879603