שם תחום מועד אישור
חכ"ם ייעוץ מוניציפאלי יועץ כלכלי 03/02/2020
רון פישמן ושות' רואי חשבון יועץ כלכלי 03/02/2020
ארנון רונד יועצים ARC יועץ כלכלי 03/02/2020
KPMG סומך חייקין יועץ כלכלי 03/02/2020
KPMG סומך חייקין יועץ כלכלי  03/02/2020
מוטי זייד בע"מ יועץ כלכלי 03/02/2020
א.ר.א.ב בונוס סע"מ יועץ כלכלי 03/02/2020
ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' יועץ כלכלי 03/02/2020
סמקאי אסטרטגיה בע"מ יועץ כלכלי 03/02/2020
בן דוד שלוי קופ BDSK יועץ כלכלי 03/02/2020
רן שטוק יועץ כלכלי 21/07/2021
רוזן בסיס - עדי רוזן יועץ כלכלי 27/12/2021
אופיר בוכניק יועץ כלכלי 27/12/2021
מוטי דטלקרמר - זיו האפט יועץ כלכלי 27/12/2021

 

טופס מקוון לבקשת הצטרפות - לחץ כאן