ילדים ובני נוער הם העתיד שלנו. הדרך בה הם גדלים ומתפתחים מעצבת את אישיותם הבוגרת.
בישראל חיים מעל ל- 2 מיליון ילדים, מתוכם 330,000 ילדים ובני נוער, מצויים במצבי סיכון ומצוקה, כאשר חלק ממצבי הסיכון באים לביטוי בניתוק ממסגרות נורמטיביות.

מצבי סיכון אלה פוגעים ביכולת הילדים ובני הנוער לממש את זכויותיהם הבסיסיות לביטחון, הגנה וכבוד. מדובר ברצף של מצבי סיכון שונים, הדורשים התאמה של מענים שונים ומגוונים. 
מצבים אלה, נובעים בין השאר, מהתמודדות עם קשיים כלכליים, מחלה או מוות של אחד ההורים, קשיים לימודיים, או שונות חברתית ובאים לביטוי מקשיים בתפקוד ועד לסטייה חברתית. 


משרד הרווחה, מסייע לילדים ונוער במצבי מצוקה וסיכון אלה:

 • המצויים בסכנה ישירה ומיידית, החשופים להתעללות או לאלימות 
 • הסובלים מהפרעות התנהגות או בעיות נפשיות 
 • המצויים במצב של הזנחה מצד האחראים עליהם 
 • החיים בנסיבות היכולות לגרום סיכון: משבר גירושין, אבטלה, עליה, מחלות, מוות של אחד ההורים או פגם במסוגלות של האחראי למלא את חובותיו כלפיו. 
 • הפוגעים בעצמם או בזולת. 
 • אשר עברו על החוק או מצויים בסכנה לעשות כך. 

המחלקה לשירותים חברתיים במועצה אזורית מטה אשר פועלת לאיתור ילדים ובני נוער הנמצאים במצבי סכנה ופועלת עם הגורמים הרלוונטיים בניסיון לקדם את מצבם, כל זאת תוך שיתוף פעולה עם המשפחה. 
מחלקת רווחה מתערבת בכמה דרכי טיפול עפ"י הצרכים השונים של ילדים ונערים.

 

טיפול בילדים ונוער

 1. טיפול פרטני בילדים ונוער - הטיפול נערך בעקבות הפנייה מגורמים שונים- אישי, הורים, גורמי חינוך ובריאות. טיפולים ברמות אינטנסיביות שונות ובפרקי זמן שונים..
 2. ייעוץ להורים לילדים ומתבגרים- הורים הזקוקים לסיוע בשיפור הקשר עם ילדיהם , או מבקשים להתייעץ בסוגיות שונות הכרוכות בילד או במתבגר.
 3. ייזום, הובלה או מעורבות בפעילות קהילתית בנושאים הקשורים לילדים ובני נוער: הובלת תכנית מערכתית בנושא מניעת התנהגויות מזיקות של בני נוער, הפעלת מועדוניות, משפחתונים, תכניות העשרה והדרכה להורים "שיקום סמכות הורית בעידן המודרני, הדרכת הורים בנושא גיל התבגרות ", מעורבות בתוכניות לפיתוח מנהיגות צעירה. בניית התוכניות, פיתוח שיתופי הפעולה הנדרשים, הדרכה לצוותים המפעילים והמעורבים בפרויקטים, גיוס והכשרת מתנדבים.
 4. עובד סוציאלי לחוק הנוער- הגנה על ילדים הנפגעים מהוריהם או שהוריהם אינם יכולים או אינם מסוגלים להגן עליהם. מעורבות ברמת הפרט, המשפחה והיישוב, דווח מול ביהמ"ש והמשטרה על פי הצורך. מתן ייעוץ, הדרכה ולווי להורים הפוגעים, במקביל למיצוי הנושא החוקי.

 

מועדונית רווחה

בניסיון לתת מענים קהילתיים לצרכים הרבים של ילדים ובני נוער ביישובי המועצה " דנון ועראמשה" , מפעילה המח' לשירותים חברתיים מועדוניות לילדים ולבני נוער בשיתוף עם מחלקת חינוך.
ביישובים שייך דנון ועראמשה פועלות מועדוניות לילדים בגילאי 6-12 שנה, אשר במסגרתן מתקיימת פעילות של הדרכה פרטנית וקבוצתית, סיוע בשיעורי בית ופעילות העשרה בתחומים כגון ספורט, משחקים חברתיים, אנגלית, עברית, מחשב, הכרת הטבע ומוסיקה. ריכוז המועדוניות הוא על ידי מדריכים מקומיים העובדים תמורת שכר. המסגרות פועלות -5 ימים בשבוע. 

 

ועדות לתאום ותכנון טיפול

 • ועדות אלו מתקיימות לאורך השנה ומהוות מסגרת לדיון רב שירותי ורב מקצועי. 
 • הפנייה ליעדה היא דרך עובד הישוב.
 • הדיון וועדה הנו לצורך אבחון וקבלת החלטות לגבי תוכניות טיפול בילדים הזקוקים להתערבות אינטנסיבית של שירותי הרווחה. 
 • הועדות פועלות בהתאם למדיניות משרד הרווחה התומכת בהשארת הילד בביתו ובמציאת מענים בתוך הקהילה לסייע למשפחה לגדל את ילדיה.

 

חוק הנוער - טיפול והשגחה

חובת המדינה לסייע ולהגן על ילדים ובני נוער המצויים בסכנה שנגרמה בין אם על ידי סביבתם, או מי מסביבתם או עקב סיכון עצמי גבוה. 
רצוי שכל פעולת סיוע והגנה לילדים ובני נוער בסיכון, תהיינה בשותפות עם המשפחות וילדיהן. עם זאת, יש מצבי סכנה המחייבים התערבות חירום שמטרתה, הגנה על הילדים ע"י עובד סוציאלי  לחוק הנוער, מתוקף החוק ובתי המשפט.
עובד סוציאלי לחוק הנוער, הינו עובד סוציאלי כשיר, אשר החוק הקנה לו סמכויות התערבות. עו"ס לחוק הנוער הוא עובד ציבור הממלא תפקיד אשר הוטל עליו על פי דין כדי לשמור על הקטין ולדאוג לשלומו.
פניות בטלפון 049879711 משעה 8:00 בבוקר עד 15:30.


משעה 15:30 עד 23:00 בפלפון 0503794699 .


משעה 23:00 עד 8:00 למוקד במועצה בטלפון 109.


ימי שישי , שבת וחגים נא לתקשר למוקד 109.

 

במועצה אזורית מטה אשר 3 עובדים סוציאליים לחוק הנוער: יעיל גבע, אליאס בלוט ,זיאד סואעד .