לוטם אסטרטגיות לפיתוח ארגונים בע"מ יועץ ארגוני
עמותת מהו"ת ישראל  יועץ ארגוני
KPMG סומך חייקין יועץ ארגוני