פרטי בעל העסק – המבקש


פרטי העסק

אני מצהיר ש המידע אינו מהווה אישור או היתר לפי חוק תכנון ובניה, חוק עזר וכל חיקוק אחר החל על העסק או האזור * שדה חובה
על העסק להיות במבנה התואם את ייעודו וכן את שימושי הקרקע או התב"ע החלה על האזור * שדה חובה
מאשר\ת את ההרשמה לשירותים הדיגיטליים וקבלת מידע על שירותים וחידושים נוספים בכפוף לתקנון תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברה. * שדה חובה
הריני מצהיר/ה כי הפרטים הרשומים בטופס נכונים Copy * שדה חובה
מאשר\ת הרשמה לשירות שוברים במייל * שדה חובה
Browser not supported