המועד האחרון לשליחת הטפסים: יום חמישי 04 מרץ 2021

פרטי התלמיד

מגדר
מגדר * שדה חובה
של התלמיד

שם הורה 1

שם הורה 2

בני זוג ימלאו גם הורה 2

איש קשר בחירום

לציין תיאור כגון: סבא / סבתא/ דוד/ה וכד'

פרטי הגן (תשפ"א)

לסרוק בקובץ אחד
לסרוק בקובץ אחד את אישורי התושבות הורים וילד
נדרשות חתימות של שני ההורים אם הורה עצמאי - בהתאם להנחיות בהמשך
לסרוק בקובץ אחד • צילום תעודת זהות וספחים פתוחים של שני ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת בכתב ההצהרה. • תלוש ארנונה של מחזיק הנכס. • אישור בכתב מבעל הארנונה על מגורים בפועל של משפחת התלמיד/תלמידה. • אישור תושב.
לסרוק בקובץ אחד טופס ייפוי כח, צילום תעודות זהות של שני ההורים וצילום תעודת זהות מיופה הכח.

פרטי הורות

הורה 1

מגדר
מגדר * שדה חובה
מצב משפחתי
מצב משפחתי * שדה חובה

הורה 2

2 הורים מחוייבים למלא את הורה 1 + הורה 2

מגדר
מגדר

אחים ואחיות מתחת לגיל 18

1

לפרט את שם בי"ס והמיקום

2

לפרט את שם בי"ס ומיקום

3

לפרט את שם בי"ס והמיקום

4

לפרט את שם בי"ס והמיקום

5

לפרט שם בי"ס ומיקום
הצהרה 1
הצהרה 1 * שדה חובה
הצהרה 2
הצהרה 2 * שדה חובה
הצהרה 3
הצהרה 3 * שדה חובה
Browser not supported
Browser not supported